Szkolenie on-line z przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Szkolenia on-line jest to wygodna forma podnoszenia swoich kompetencji twardych i miękkich, która wydaje się, że na stałe zagościła już na polskim rynku edukacyjnym. Zapraszamy Was na szkolenie w obszarze AML.

Co oznacza AML?

AML, ang. anti money laudering procedures, oznacza  procedury przeciwko praniu brudnych pieniędzy. W dzisiejszym świecie, kiedy wzrasta liczba przestępstw gospodarczych, zwłaszcza tych dokonywanych przez „białe kołnierzyki”, czyli profesjonalistów ze świata ekonomii i finansów, coraz większa liczba podmiotów powinna wdrażać procedury prewencyjne. Dlaczego jest to takie ważne? Wdrożenie, a następnie stosowanie procedur AML służy poprawie bezpieczeństwa Twojego przedsiębiorstwa oraz Twoich kontrahentów. Ponadto za niewdrożenie i niestosowanie procedur AML grożą konsekwencje na podstawie ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Szkolenie z zakresu procedur AML jest obowiązkiem wynikającym z art. 52 ustawy.

Kto musi odbyć szkolenie na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu?

Katalog podmiotów obowiązanych do stosowania powyższej ustawy reguluje jej art. 2. Są to przede wszystkim:

 • Banki,
 • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
 • Firmy inwestycyjne i fundusze powiernicze,
 • Zakłady ubezpieczeniowe.

Ale katalog obowiązanych dotyczy także „mniejszych podmiotów” – przedsiębiorców, którym na pozór może się wydawać, że ich tematyka AML i przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy nie dotyczy. A są to:

 • Pośrednicy ubezpieczeniowi,
 • Pośrednicy nieruchomości,
 • Księgowi,
 • Prawnicy (notariusze, radcowie prawni, adwokaci i doradcy podatkowi),
 • Przedsiębiorcy pomagający w tworzeniu osób prawnych,
 • Biegli rewidenci,
 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gier losowych i hazardowych,
 • Fundacje i stowarzyszenia (w pewnych przypadkach).

Szkolenie z zakresu procedur AML jest obowiązkiem wynikającym z art. 52 ustawy.

Jaki jest program szkolenia na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu?

Program szkolenia odpowiada na obowiązek wynikający z art. 52 ustawy o praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat:

 • międzynarodowych i krajowych standardów prawnych dotyczących przeciwdziałania w praniu brudnych pieniędzy,
 • schematów prania brudnych pieniędzy,
 • podstawowych definicji prawnych w zakresie AML,
 • obowiązków, jakie na nich spoczywają,
 • jakie jest ryzyko związane z niewdrożeniem i niestosowaniem procedur,
 • jak prawidłowo wdrożyć odpowiednie procedury i jak je stosować,
 • okoliczności towarzyszących praniu brudnych pieniędzy i jak je prawidłowo rozpoznawać,
 • jak reagować, gdzie i komu zgłosić prawdopodobieństwo prania brudnych pieniędzy.

Czy dostaniesz certyfikat po odbyciu szkolenia AML?

 

Każdy Uczestnik naszego szkolenia on-line dostanie certyfikat potwierdzający spełnienie obowiązku wynikającego z art. 52 Ustawy. Certyfikat uprawnia do samodzielnego wdrożenia procedury w swoim przedsiębiorstwie i potwierdzeniem zdobytej wiedzy i uzyskanych kompetencji w zakresie procedury AML.

SZKOLENIE AML

299

 


 • 4 godzinne szkolenie
 • test kończący
 • certyfikat
 • Komentarze

Dodaj komentarz

edumeo.pl - Tradore sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów 

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl