Webinary

Dariusz Suchorowski

Ekspert ZUS

22 kwietnia godz: 14:00

Zmiany w składce zdrowotnej w porównaniu do roku 2023

 • Wpływ zmian w składce zdrowotnej na miesięczne naliczanie składki oraz jej roczne rozliczenie za 2023 r.

 • Zagadnienia będące “wyjątkami” – różnice remanentowe i dochód ze sprzedaży składnika majątkowego

Tomasz Gzela

Ekspert AML

9 kwietnia godz: 11:30

Sygnalista – nowe obowiązki dla instytucji obowiązanych

 • Kto jest podmiotem obowiązanym i muszą podporządkować się pod nowe przepisy jeszcze w 2024 roku
 • Kto to jest sygnalistą w świetle nowych regulacji?
 • Jakie obowiązki narzucają nowe regulacje na podmioty obowiązane?
 • Jakie konsekwencje poniesie podmiot jeśli nie podporządkuje się pod nowe regulacje?

Tomasz Gzela

Ekspert AML

9 kwietnia godz: 10:00

Obowiązki w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz ich wykonanie przez instytucje obowiązane – jak uniknąć dotkliwych kar?

 • kto jest instytucją obowiązaną?
 • najnowsze zmiany i ich skutki dla instytucji obowiązanych
 • jak łatwo wdrożyć procedury AML?
 • co grozi za brak procedur?
 • dlaczego procedury z 2018 są już nie ważne i trzeba wdrożyć nowe?

ZAKOŃCZONE:

Adriana Głuchowska

Ekspert prawa pracy

4 kwietnia godz: 14:00

Regulamin pracy i regulamin wynagrodzeń w 2024 roku – aktualizacje po zmianach Kodeksu Pracy

 • Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2024 roku w kontekście regulaminów pracy oraz regulaminów wynagrodzeń

 • Umowa o pracę na okres próbny – ZMIANY W REGULAMINIE PRACY!

 • Ochrona dla pracownika przed niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę – wprowadzenie w praktyce

Dariusz Suchorowski

EKSPERT ZUS

6 marca godz: 9:00

ZUS zmienia interpretację przepisów dotyczącą zasiłków

 • dni nieobecności spowodowane urlopem opiekuńczym lub z powodu siły wyższej – uzupełniamy czy nie uzupełniamy?

 • przychód z umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą – przychód utracony czy nie utracony i czy należne jest wyrównanie zasiłków?

Michał Cielibała

Daradca podatkowy

22 luty godz: 10:00

Zmiany w amortyzacji 2024

 • Klasyfikacja środkow trwałych
 • Warunki skorzystania z preferencyjnych stawek
 • Wyższe stawki dla budynków i lokali

Adriana Głuchowska

Ekspert prawa pracy

22 luty godz: 14:00

Czas pracy w 2024 roku

 • Czas pracy – umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, praca zdalna – ZMIANY
 • Zasady potwierdzania obecności podczas pracy zdalnej
 • Porównanie dotychczasowych regulacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej dotyczących wymiaru czasu pracy pracowników

Adriana Głuchowska

Ekspert prawa pracy

8 stycznia godz: 14:00

Umowy cywilnoprawne w 2024 roku

 • Umowa zlecenia – co nowego?
 • Ubezpieczenia zleceniobiorców w 2024 roku
 • Umowy zlecenia – rozliczanie świadczeń – zasady i schemat działania w 2024 roku

Adriana Głuchowska

Ekspert prawa pracy

15 grudnia godz: 14:00

Ochrona danych osobowych na gruncie RODO w świetle najnowszych opinii UODO oraz praktyki pokontrolnej

 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych w świetle najnowszych opinii UODO.
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – najczęstsze przyczyny oraz kary UODO w roku 2023.
 • Podstawowa dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych – praktyczne komentarze po zakończonych kontrolach UODO.
 • Cel i zakres stosowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Adriana Głuchowska

Ekspert prawa pracy

24 listopada godz: 14:00

E-doręczenia – przygotuj się do nowego obowiązku od 10 grudnia 2023r.

 • Obowiązkowe stosowanie adresu do doręczeń elektronicznych i elektronicznej skrzynki doręczeń.
 • Nowe role i obowiązki oraz odpowiedzialność nadawcy korespondencji.
 • Niebezpieczeństwa w przypadku używania e-doręczeń.

Krzysztof Szymański

Ekspert FINANSOWY

20 listopada godz: 18:00

Jak odzyskać zapłacone odsetki oraz prowizje od kredytu i spłacić tylko tyle ile pożyczyłeś?

 • Jak zamienić drogi kredyt gotówkowy w darmowy kredyt?
 • Z których dokładnie kredytów możesz otrzymać zwrot wszystkich poniesionych kosztów?
 • Jak wygląda procedura otrzymania zwrotu poniesionych kosztów przy kredycie?

Krzysztof Szymański

Ekspert FINANSOWY

20 listopada godz: 18:45

Czy WIBOR w umowie jest legalny?

 • Co to jest WIBOR?
 • Co się mówi na temat WIBORu?
 • Czy podpisywać aneks o zmianie WIBOR?
 • Czy równanie w postaci WIBOR + marża jest zgodne z prawem?
 • Dyrektywa BMR a WIBOR
 • Jaki cechy powinien zawierać wskaźnik referencyjny zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym
 • Transakcyjność na stawce WIBOR
 • Czy wprowadzenie podatku bankowego wpłynęło na stawkę WIBOR?
 • Dlaczego WIBOR powinien się zawierać pomiędzy stopą referencyjną banku a lombardową?
 • Przerzucenie całości ryzyka zmiennej stopy procentowej na konsumenta

Krzysztof Szymański

Ekspert FINANSOWY

20 listopada godz: 19:30

Ugoda czy sąd? Jak rozwiązać problem kredytu frankowego?

 • różnica w korzyściach pomiędzy sądem a ugodą
 • plusy i minusy ugód oraz sporów sądowych
 • zasady zawierania ugód w poszczególnych bankach
 • ryzyko wygrania/przegrania w sprawach frankowych – statystyki

Adriana Głuchowska

Ekspert prawa pracy

24 listopada godz: 14:00

​ Ochrona danych osobowych na gruncie RODO w świetle najnowszych opinii UODO oraz praktyki pokontrolnej

 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych w świetle najnowszych opinii UODO.
  – Umowa powierzenia przetwarzania danych
  – Udostępnienie, a powierzenie – różnice
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – najczęstsze przyczyny oraz kary UODO w roku 2023.
 • Podstawowa dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych – praktyczne komentarze po zakończonych kontrolach UODO.
 • Cel i zakres stosowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Michał Cielibała

Daradca podatkowy

20 listopada godz: 10:30

Kiedy wdrożyć e-doręczenia w firmie aby uniknąć sankcji?

 • Co to oznacza e-doręczenie?
 • Kto i kiedy staje się podmiotem obowiązanym?
 • Z jakimi konsekwencjami wiążę się nie wdrożenie e-doręczeń w firmie?

 

Damian Kwapisz

Ekspert ds. finansowania

31 maja godz: 18:00

Bezpieczny kredyt 2% Jak nie stracić dopłaty?

 • Kto może skorzystać z programu?
 • Jakie warunki trzeba spełnić?
 • Ile wyniesie rata twojego kredytu jeśli skorzystasz z programu?
 • Wpływ wejścia programu na ceny nieruchomości

Danuta Sowa

specjalista  kadr i płac

12 kwiecień godz: 10:00

Najważniejsze zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 roku

 • Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego wg Kodeksu pracy
 • dokonywanie wpłat na PFRON
 • dofinansowanie z PFRON

Skontaktuj się

Każdy ze szkoleniowców jest przedsiębiorcą, dzięki czemu może podzielić się praktyczną wiedzą nabytą przez lata prowadzenia działalności gospodarczej.

Nasi specjaliści posiadają wiedzę z dziedzin finansów, prawa, podatków i marketingu, czyli z obszarów które są niezbędne do prowadzenia efektywnego biznesu.

Facebook

  NOWY PORTAL DLA KSIĘGOWYCH

  edumeo.pl - Lifepass sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

  Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów      Reklamacje    Osoby zarządzające

  Kontakt: szkolenia@edumeo.pl