Dariusz Suchorowski

Ekspert ZUS

Od 2005 r. do 2020 r. pełnił w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa.

15 grudnia - 19:00

Bezpłatny webinar

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w pigułce

  • ograniczenie czasowe korygowania dokumentów
  • zapłata składek po terminie bez wpływu na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
  • brak obowiązku naliczanie odsetek za zwłokę
82% zajętych miejsc