ZAPISZ SIĘ NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIA 

21 września 2023 godz: 9:00-13:00

594zł 297zł 

PROGRAM SZKOLENIA (kliknij aby rozwinąć)

Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • twórca i artysta
 • wolny zawód
 • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej,
 • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
 • osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół placówek

Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postępowania ZUS w stosunku do poszczególnych rodzajów działalności – zmiana przepisów w 2021r.

Zmniejszona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wyłącznie dla jednego rodzaju działalności:

 • ulga na start
 • mała składka
 • mały ZUS+

Warunki konieczne do wydłużonego o dodatkowe 12 miesięcy okresu ulgi mały ZUS+ oraz zakreślony termin na podjęcie decyzji.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności i formy opodatkowania.

Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:

 • Działalność gospodarcza opodatkowanych PIT
 • Udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT
 • Działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek  CIT
 • dostęp do szkolenia na żywo 21 września
 • nagranie szkolenia na 30 dni
 • udział w sesji pytań i odpowiedzi
 • BONUS - MODUŁ - SKŁADKA ZDROWOTNA - ROZWIEWAMY WĄTPLIWOŚCI

PAKIET SZKOLEŃ

891zł 397zł 

PROGRAM SZKOLENIA (kliknij aby rozwinąć)

 • Prawo do zasiłku chorobowego a okres wyczekiwania – ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne.
 • Okres zasiłkowy – zmiana sposobu zliczania niezdolności do pracy do tego samego okresu zasiłkowego.
 • Okoliczności pozbawiające prawa do zasiłku chorobowego.
 • Prawo, wysokość i okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych i macierzyńskich.
 • Sposób i zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków.
  • dostęp do szkoleń 21 września i 12 października
  • nagranie szkolenia na 30 dni
  • udział w sesji pytań i odpowiedzi
  • BONUS - MODUŁ - SKŁADKA ZDROWOTNA - ROZWIEWAMY WĄTPLIWOŚCI

  DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

  • pracowników księgowych
  • osoby zajmujące się zawodowo kadrami i płacami
  • właścicieli biznesów którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę związaną z zakresem ubezpieczeń społecznych

  CERTYFIKAT DO SZKOLENIA

  • Każdy uczestnik na żywo który wypełni test badający proces ewaluacji otrzyma zaświadczenie z ukończenia kursu w ciągu 7 dni od zakończenia kursu

  PROWADZĄCY

  Nazywam się Dariusz Suchorowski. Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskałem tytuł magistra polityki społecznej. Ponadto ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

  Zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zajmuję się zawodowo od ponad 30 lat. Praca rozpoczynałem jako inspektor kontroli przeprowadzając kontrole płatników składek. Następnie kierowałem Wydziałem Kontroli Płatników Składek, zarządzając i nadzorując działania wszystkich inspektorów kontroli działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

  Od 2005 r. do 2020 r. pełniłem w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracowałem z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat byłem również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.

  Posiadam szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną, nabytą w czasie pracy w ZUS, dotyczącą:

  • podlegania ubezpieczeniom,
  • ustalania podstaw wymiaru składek i wysokości składek,
  • ulg w opłacaniu składek tj. odroczeń terminów i rozkładania spłaty na raty,
  • przymusowego dochodzenie należności w postaci egzekucji administracyjnej i sądowej,
  • ustalanie ustawodawstwa właściwego,
  • świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

  Posiadaną wiedzę przekazywałem jako przedstawiciel ZUS na konferencjach, kursach, spotkaniach organizowanych przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

  Swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych przekazywałem również słuchaczom studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz na kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Od wielu lat jestem wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.