ZAPISZ SIĘ NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIA W PROMOCYJNEJ CENIE!

299zł 97zł

Szkolenie: 

Kontrola Skarbowa

ROZWIŃ PROGRAM SZKOLENIA

1. Formy prowadzonej kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej w 2023 roku

a) Czynności sprawdzające.

b) Kontrola podatkowa.

c) Kontrola celno-skarbowa - nowe przepisy i ich zastosowanie, jakie nowe uprawnienia wprowadza Polski ład?

2. Omówienie przebiegu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej z uwzględnieniem doświadczeń kontrolnych byłego inspektora izby skarbowej

a) Wszczęcie kontroli (formy, sposoby, podstawy prawne).

b) Procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym wyjątki od zawiadomienia.

c) Czas trwania kontroli celno-skarbowej, a czas trwania kontroli podatkowej.

3. Elektroniczne elementy kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej i ich zastosowanie. Zasady wychwytywania nieprawidłowości przez systemy.

a) Badanie ksiąg podatkowych w tym badania JPK:

- JPK_FA a JPKv7m,

- JPK_FA a JPK_MAG,

- analiza innych plików JPK,

- Krajowy system e-Faktur

b) Inne czynności dowodowe.

c) System STIR i jego zastosowanie w blokadzie rachunków podatników

4. Wpływ oznaczeń w JPK na najczęściej kontrolowane obszary w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej:

a) wydatki jako koszt uzyskania przychodu lub prawo do odliczenia VAT,

b) nabywanie usług niematerialnych,

c) prawo do stosowania stawki VAT 0% przy dostawie towarów (eksport, WDT),

d) nieujawnione źródła przychodów

5. Środki dyscyplinujące podatników w trakcie czynności kontrolnych:

a) Kary porządkowe – zakres oraz procedura nakładania.

b) Konsekwencje karne skarbowe i zmiany w regulacjach od 2023

6. Prawa i obowiązki kontrolowanego:

a) Jakie są prawa podatnika w związku ze wszczęciem kontroli bez zawiadomienia?

b) Jak przygotować się do kontroli po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli?

c) Czy organ kontrolny może kierować żądania (wezwania) do pracowników kontrolowanego?

d) Jak wygląda prawidłowe wezwanie oraz jego sposób doręczenia ?

e) Obowiązek oraz termin zawiadamiania podatnika o czynnościach dowodowych,

f) Dostęp podatnika do materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie czynności kontrolnych.

g)Dobrowolne poddanie się karze- wady i zalety

7. Rozstrzygnięcia organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej – protokół, decyzja, wynik, postanowienie.

8. Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.

9. Kontrola celno-skarbowa a kontrola GIIF w zakresie AML, podobieństwa i różnice

 • Dostęp do szkolenia na żywo 19 kwietnia
 • nagranie szkoleń na rok
 • udział w sesji pytań i odpowiedzi

299zł 97zł

Szkolenie: 

Egzekucja Skarbowa

ROZWIŃ PROGRAM SZKOLENIA

 • Przedmiot egzekucji, w tym zobowiązania podatkowe, nienależnie pobrane świadczenia pomocy społecznej, należności wynikające z decyzji administracyjnych.
 • Upomnienia i tytuły wykonawcze – regulacje dotyczące zasad i trybu ich wystawiania oraz przekazywania do organu egzekucyjnego.
 • Sposoby zabezpieczenia należności przez wierzyciela.
 • Tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
 • Obowiązki wierzyciela w zakresie przekazywania do organu wykonawczego posiadanych przez wierzyciela informacji o majątku i źródłach dochodów dłużnika.
 • Postępowanie egzekucyjne a przedawnienie należności, w tym zobowiązań podatkowych.
 • Obowiązek aktualizacji tytułów wykonawczych –zasady i tryb.
 • Kwestie związane z opłatą komorniczą – jej wysokość, tryb i zasady poboru oraz ewidencja księgowa wpływu należności ściągniętych przez organ egzekucyjny.
 • Koszty i wydatki egzekucyjne – kiedy ponosi je wierzyciel i jak uniknąć ich płacenia.
 • Wniosek dłużnika o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych – dylemat wierzyciela. Wyrazić zgodę na zwolnienie z egzekucji czy nie i w jakiej formie. Orzecznictwo.
 • Zarzuty na prowadzone postępowanie – zasady i tryb postępowania wierzyciela, orzecznictwo.
 • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.
 • Bezczynność wierzyciela – konsekwencje. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.
 • Podział kwoty uzyskanej z egzekucji – najnowsze orzecznictwo.
 • Dyskusja, odpowiedzi na zapytania, konsultacje indywidualne.
 • Dostęp do szkolenia na żywo 19 kwietnia
 • nagranie szkoleń na rok
 • udział w sesji pytań i odpowiedzi

Pakiet 2 szkoleń! 

597zł 147zł

 • dostęp do szkoleń na żywo 
 • nagranie szkolenia na rok
 • udział w sesji pytań i odpowiedzi

PROWADZĄCY

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania \"praniu pieniędzy\". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu \"praniu pieniędzy\", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.