Dariusz Suchorowski

Ekspert ZUS

24 marca - 8:30

Bezpłatny webinar

Umowy cywilnoprawne – w jakim zakresie takimi umowami jest zainteresowany ZUS.

  • Umowy o dzieło, które są dziełami wyłącznie z nazwy.
  • Umowy o świadczenie usług w ramach działalności, które są realizowane wyłącznie na rzecz jednego podmiotu.
  • Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub realizowane na jego rzecz.