Szkolenie: Sygnalista w biurze rachunkowym + Procedury


Szkolenie zapewni Państwu zwięzłą, merytoryczną wiedzę bez konieczności wyjazdu na szkolenie. Podczas 4 godzinnego spotkania zostaną omówione kluczowe informacje oraz niezbędna dokumentacja, będą Państwo mogli także zadać pytania na nurtujące Państwa kwestie.

 • Udział w szkoleniu na żywo 12/03/2024
 • Dostęp do nagrania ze szkolenia 
 • Procedura
 • Materiały szkoleniowe w pdf
 • GWARANCJA AKTUALIZACJI PROCEDUR DO POLSKIEGO SYSTEMU PRAWNEGO PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY!

BONUS DO SZKOLENIA O WARTOŚCI 891zł

1588zł 397zł

PROGRAM SZKOLENIA

 • Kim jest sygnalista — definicja.
 • Żródła prawne ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa; omówienie przepisów dyrektywy 2019/1937, projektu ustawy z dnia 5 stycznia 2023 r. oraz zaleceń ISO 37002
 • Co to jest naruszenie prawa, ujawnianie nadużyć.
 • Kontekst związany z pracą — kontrowersje wokół ustawowego terminu
 • Kanały i charakter zgłoszenia; zgłoszenia wewnętrzne, zgłoszenia zewnętrzne, publiczne ujawnienie, ; kwestia zawiadomienia w trybie prawa karnego
 • Treść zgłoszenia
 • Obowiązkowe procedury; kto z sektora prywatnego i publicznego musi wdrożyć procedury.
 • Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
 • Procedura rejestracji zgłoszeń
 • Zakaz działań odwetowych i środki ochrony
 • Postępowanie, czyli pracodawca objęty ciężarem dowodu, że podjęte wobec sygnalisty działanie nie jest działaniem odwetowym.
 • Działania następcze
 • Przepisy karne
 • Rekapitulacja zagadnień i wskazanie praktycznych problemów dla pracodawcy wdrażającego procedury
 • Odpowiedzi na pytania z sali oraz rozwiązanie zgłoszonych casusów 

PROWADZĄCY

Tomasz Gzela
Absolwent prawa i ekonomii, doświadczony trener oraz wykładowca akademicki, praktyk prezentowanej tematyki.  Szkoli z zakresu AML, kontroli zarządcza, skarbowości oraz wdrażania procedur związanych z ochroną sygnalistów w związku z pojawianiem się nowych regulacji. Wdraża oraz audytuje procedury z tego zakresu. Praktykę w zakresie kontroli podatków, przeciwdziałania praniu pieniędzy zdobywał jako kierownik w wydziale kontroli podatków jednego z Urzędów Skarbowych. Podczas swojej kariery zawodowej pełnił funkcje rzecznika dyscyplinarnego stąd jego doświadczenie związane z praktycznymi aspektami czynności których zakres podobne jest do tych które wdrażane są aktualnie w firmach i są związane z implementacja unijnej dyrektywy zwianej z ochrona sygnalistów .