UWAGA! OSTATNIE MIEJSCE!

01.03.2022 |     9:00-14:00

Zmiany w podatku VAT w 2022 - praktyczne aspekty szkolenie specjalistyczne dla biur rachunkowych

Szkolenie uwzględnia wydane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe i pokazuje ich zastosowanie w rozliczeniach VAT.


Cel: zapoznanie się z nowymi zasadami rozliczeń faktur w tym korygujących, dokumentami , jakie biuro powinno posiadać od klienta w zakresie uzgodnienia transakcji, pozyskanie wiedzy o najważniejszych zmianach w podatku VAT.

O szkoleniu:

Adresaci

 • główni księgowi
 • samodzielni księgowi
 • pracownicy działów księgowych
 • pracownicy biur rachunkowych
 • dyrektorzy finansowi
 • specjaliści ds. księgowości w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych


Słuchacz po szkoleniu:  

 • definiuje i stosuje KSe-Faktur
 • rozróżnia KSe-Faktur a CRF
 • tworzy grupy VAT
 • definiuje grupy VAT
 • rejestruje grupy VAT
 • rozróżnia usługi finansowe w 2022 r.
 • definiuje JPK w 2022 r. w nowej schemie

Program szkolenia:

1. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur już od 1.01.2022 r. i jego zastosowanie przedsiębiorstwie jako wystawiającym i otrzymującym faktury. Zmiana elementów na fakturach.

 • co to jest KSeF i do czego ma służyć?
 • zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o osobach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich w imieniu podatnika
 • pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
 • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
 • wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
 • przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla podatnika,
 • faktury korygujące w KSeF,
 • faktura uproszczona i faktury do paragonu a KSeF
 • faktura zaliczkowa w KSeF
 • dostęp do faktur w KSeF

2. Tworzenie grup VAT od 2022 (kliknij aby rozwinąć)

 • Czym jest grupa VAT?
 • Korzyści z członkostwa w grupie VAT
 • Kto może stworzyć grupę VAT
 • Odliczenie proporcją w grupie VAT
 • Rejestracja grupy VAT
 • Obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne grupy VAT
 • Przedstawiciel grupy VAT
 • Utrata statusu grupy VAT

3. Usługi finansowe w 2022 roku, jaką stawkę VAT wybrać?(kliknij aby rozwinąć)

 • Zakres rezygnacji
 • Skutki rezygnacji ze zwolnienia
 • Zasady powrotu do stosowania zwolnienia

4. Kasy rejestrujące w 2022 roku (kliknij aby rozwinąć)

 • zasady stosowania zwolnienia z kas wg nowego rozporządzenia
 • zasady przeprowadzania kontroli w ramach nowego narzędzia urzędników- nabycia sprawdzające
 • ograniczenie płatności przez konsumentów i użycie terminali płatniczych

5. JPK w 2022 rok w nowej schemie, co się zmieni a co będzie kontynuowane? (kliknij aby rozwinąć)

 • Nowe oznaczenia WSTO_EE oraz IED
 • Rezygnacja z oznaczania kodem MPP
 • Zbiorcze ewidencjonowanie paragonów uznawanych za faktury uproszczone
 • Oznaczenie kodem FP wyłącznie faktur o wartości ponad 450 zł oraz faktur konsumenckich
 • Zbiorcze oznaczanie opłat za autostrady i transakcji nieudokumentowanych fakturami lub nie wymagającymi ewidencji na kasie (kod WEW)
 • Wyłączenie z oznaczenia TP transakcji obejmujących powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, które wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami
 •  Oznaczenie transakcji przez pośredników, którzy ułatwiają przez interfejsy elektroniczne (sklepy, platformy elektroniczne)
 • Zmiany w GTU

Kto Cię będzie szkolił?

dr Małgorzta Rzeszutek


Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych.

Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT.

Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.

W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.

UWAGA OSTATNIE MIEJSCE!

Szkolenie startuje 1 marca o 9:00

Zmiany w podatku VAT w 2022 - praktyczne aspekty szkolenie specjalistyczne dla biur rachunkowych

Szkolenie uwzględnia wydane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia podatkowe i pokazuje ich zastosowanie w rozliczeniach VAT.
Cel: zapoznanie się z nowymi zasadami rozliczeń faktur w tym korygujących, dokumentami , jakie biuro powinno posiadać od klienta w zakresie uzgodnienia transakcji, pozyskanie wiedzy o najważniejszych zmianach w podatku VAT.

700zł 297zł