7 luty 2022

SZKOLENIE ONLINE


Polski Ład - składka zdrowotna przedsiębiorców

PROGRAM SZKOLENIA (kliknij w temat aby rozwinąć)

1. Brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku:

 • zasady obowiązujące do końca 2021
 • brak odliczeń w 2022

2. Składki zdrowotne od przedsiębiorców

 • zasady ogólne
 • podatek liniowy
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • składka ryczałtowa w przypadku niektórych form działalności

3. Składki zdrowotne od osób działających na podstawie powołania

 • na jakiej podstawie działają członkowie zarządu
 • objęcie członków zarządu składką zdrowotną
 • członkowie zarządu i… - zakres nowej regulacji

4. Ograniczanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

 • zasady obowiązujące do końca 2021 r.
 • dlaczego w roku 2022 nadal stosujemy zasady z 2021

ZAPISZ SIĘ

O szkoleniu:

Szkolenie odbywa się za pomocą platformy webinarowej - online.

Termin: 7 luty 2022 - 10:00 - 12:30

4 lekcje

+ sesja pytań i odpowiedzi

KONIEC PROMOCJI ZA:
00
Days
:
 
00
Hours
:
 
59
minut
:
 
02
sekund

Ostatnia szansa

 
PEŁNE SZKOLENIE

399zł  147zł

PROWADZĄCY

Nazywam się Dariusz Suchorowski. Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskałem tytuł magistra polityki społecznej. Ponadto ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zajmuję się zawodowo od ponad 30 lat. Praca rozpoczynałem jako inspektor kontroli przeprowadzając kontrole płatników składek. Następnie kierowałem Wydziałem Kontroli Płatników Składek, zarządzając i nadzorując działania wszystkich inspektorów kontroli działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Od 2005 r. do 2020 r. pełniłem w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracowałem z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat byłem również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.

Posiadam szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną, nabytą w czasie pracy w ZUS, dotyczącą:

 • podlegania ubezpieczeniom,
 • ustalania podstaw wymiaru składek i wysokości składek,
 • ulg w opłacaniu składek tj. odroczeń terminów i rozkładania spłaty na raty,
 • przymusowego dochodzenie należności w postaci egzekucji administracyjnej i sądowej,
 • ustalanie ustawodawstwa właściwego,
 • świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

Posiadaną wiedzę przekazywałem jako przedstawiciel ZUS na konferencjach, kursach, spotkaniach organizowanych przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych przekazywałem również słuchaczom studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz na kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Od wielu lat jestem wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.

PEŁNE SZKOLENIE

399zł  147zł