Nagranie webinaru

ZAPISZ SIĘ NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIA 

397zł 297zł 

Szkolenie: Składka zdrowotna i jej roczne rozliczenie oraz ubezpieczenia społeczne

PROGRAM SZKOLENIA (kliknij aby rozwinąć)

1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • twórca i artysta
 • wolny zawód
 • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej,
 • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
 • osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół placówek

2. Zakres odpowiedzialności za zadłużenie składkowe w poszczególnych rodzajach działalności.

3. Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postępowania ZUS w stosunku do poszczególnych rodzajów działalności – zmiana przepisów w 2021r.

4. Charakter ubezpieczeń i zmiana zasad w 2022 r. r. dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie dla wszystkich rodzajów działalności:

 • ulga na start
 • mała składka
 • mały ZUS+

6. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:

 • Spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.
 • Twórcy i artyści
 • Akcjonariusze prostych spółek akcyjnych
 • Działalność gospodarcza

7. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:

 • Zasady ogólne – liniowy
 • Zasady ogólne – skala
 • Karta podatkowa
 • Ryczałt ewidencjonowany

8. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:

 • Działalność gospodarcza opodatkowanych PIT
 • Udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT
 • Działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT

9. Zmiana sposobu opodatkowania ze zryczałtowanego podatku dochodowego na opodatkowanie według skali – zalety i wady

10. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – kogo obowiązuje, zasady, termin i brak konieczności korygowania dokumentów dotychczas składnych do ZUS.

11. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi tytułami i okolicznościami:

 • umowa o pracę,
 • umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami,
 • urlopy bezpłatne
 • urlopy wychowawcze,
 • zasiłki macierzyński
 • pozostałe tytułu
 • emeryt-rencista
 • uczeń-student
 • dostęp do szkolenia na żywo 24 stycznia
 • nagranie szkolenia na 30 dni
 • udział w sesji pytań i odpowiedzi

397zł 297zł 

Szkolenie: Zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2023r. i duże zmiany w zasiłkach chorobowych

PROGRAM SZKOLENIA (kliknij aby rozwinąć)

1. Prawo do zasiłku chorobowego – charakter ubezpieczenia i okres wyczekiwania

2. Sposób liczenia 33/14 dni wynagrodzenia chorobowego przy zmianie pracy, podjęciu dodatkowego wynagrodzenia czy pracy równoległej.

3. Nowe zasady liczenia okresu zasiłkowego:
a. Zliczanie okresów nieprzerwanej niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na okoliczności typu wypadek przy pracy czy niezdolność w okresie ciąży
b. Przerwy w niezdolności do pracy:
• znaczenie jednostki chorobowej przed i po przerwie,
• niezdolność po przerwie z kodem B
• niezdolność przed przerwą i po przerwie z kodem B
• niezdolność przed przerwą lub po przerwie będąca wynikiem wypadku przy pracy
• niezdolność po przerwie a przed przerwą świadczenie rehabilitacyjne
c. Sytuacje kiedy okresy niezdolności przed 1 stycznia 2022 r. stanowią cześć obecnego okresu zasiłkowego
d. Wpływ innego rodzaju zasiłku w czasie przerwy w niezdolności do pracy
e. Ograniczenie okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń

4. Wdrożenie Dyrektywy UE i jej wpływ na długość urlopu rodzicielskiego oraz wysokość zasiłku macierzyńskiego:
a. Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
b. Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego,
c. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
d. Zagrożony termin wdrożenia Dyrektywy – jaki to będzie mieć wpływ na prawa ubezpieczonych i obowiązki pracodawców i płatników zasiłków macierzyńskich.

5. Zasady ustalanie podstawy wymiaru zasiłków:
a. Generalna zasada ustalania podstawy wymiaru z 12 miesięcy sprzed zachorowania,
b. Sposób postepowania przy krótszym okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu,
c. Zasady uzupełniania miesięcy, w których była usprawiedliwiona nieobecność w pracy i odrzucania miesięcy z podstawy wymiaru,
d. Składniki wynagrodzenia, które nie stanowią podstawy wymiaru zasiłku,
e. Sposób przyjmowania do podstawy wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy kwartalne i roczne.

 • dostęp do szkolenia na żywo 13 stycznia
 • nagranie szkolenia na 30 dni
 • udział w sesji pytań i odpowiedzi

397zł 297zł 

Szkolenie: Zasiłki od A do Z - kompendium wiedzy 2023

PROGRAM SZKOLENIA (kliknij aby rozwinąć)

 • Prawo do zasiłku chorobowego a okres wyczekiwania – ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne.
 • Okres zasiłkowy – zmiana sposobu zliczania niezdolności do pracy do tego samego okresu zasiłkowego.
 • Okoliczności pozbawiające prawa do zasiłku chorobowego.
 • Prawo, wysokość i okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych i macierzyńskich.
 • Sposób i zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków.
  • dostęp do szkolenia na żywo 23 lutego
  • nagranie szkolenia na 30 dni
  • udział w sesji pytań i odpowiedzi

  PAKIET 2 SZKOLEŃ

  796zł 497zł 

  • dostęp do szkoleń na żywo 13 i 24 stycznia
  • nagranie szkoleń na 30 dni
  • udział w sesji pytań i odpowiedzi

  PAKIET 3 SZKOLEŃ

  993zł 597zł 

  • dostęp do szkoleń na żywo 13 i 24 stycznia oraz 23 lutego
  • nagranie szkoleń na 30 dni
  • udział w sesji pytań i odpowiedzi

  PROWADZĄCY

  Nazywam się Dariusz Suchorowski. Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskałem tytuł magistra polityki społecznej. Ponadto ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

  Zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zajmuję się zawodowo od ponad 30 lat. Praca rozpoczynałem jako inspektor kontroli przeprowadzając kontrole płatników składek. Następnie kierowałem Wydziałem Kontroli Płatników Składek, zarządzając i nadzorując działania wszystkich inspektorów kontroli działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

  Od 2005 r. do 2020 r. pełniłem w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracowałem z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat byłem również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.

  Posiadam szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną, nabytą w czasie pracy w ZUS, dotyczącą:

  • podlegania ubezpieczeniom,
  • ustalania podstaw wymiaru składek i wysokości składek,
  • ulg w opłacaniu składek tj. odroczeń terminów i rozkładania spłaty na raty,
  • przymusowego dochodzenie należności w postaci egzekucji administracyjnej i sądowej,
  • ustalanie ustawodawstwa właściwego,
  • świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

  Posiadaną wiedzę przekazywałem jako przedstawiciel ZUS na konferencjach, kursach, spotkaniach organizowanych przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

  Swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych przekazywałem również słuchaczom studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz na kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Od wielu lat jestem wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.

  ZAPISZ SIĘ NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIA