Zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2023r. i duże zmiany w zasiłkach chorobowych

Zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2023r. i duże zmiany w zasiłkach chorobowych

Szkolenie dedykowane księgowym oraz przedsiębiorcom. Dzięki szkoleniu zyskasz niezbędną wiedzę w zakresie zmian w ZUS w 2023 roku.

 • szkolenie jest w formie online na żywo
 • blisko 5 godzin wiedzy z pierwszej ręki – od byłego zastępcy dyrektora d/s dochodów w ZUS
 • przemyślany i wyczerpujący program
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • nagranie szkolenia

 

Program szkolenia:

1. Prawo do zasiłku chorobowego – charakter ubezpieczenia i okres wyczekiwania

2. Sposób liczenia 33/14 dni wynagrodzenia chorobowego przy zmianie pracy, podjęciu dodatkowego wynagrodzenia czy pracy równoległej.

3. Nowe zasady liczenia okresu zasiłkowego:
a. Zliczanie okresów nieprzerwanej niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na okoliczności typu wypadek przy pracy czy niezdolność w okresie ciąży
b. Przerwy w niezdolności do pracy:
• znaczenie jednostki chorobowej przed i po przerwie,
• niezdolność po przerwie z kodem B
• niezdolność przed przerwą i po przerwie z kodem B
• niezdolność przed przerwą lub po przerwie będąca wynikiem wypadku przy pracy
• niezdolność po przerwie a przed przerwą świadczenie rehabilitacyjne
c. Sytuacje kiedy okresy niezdolności przed 1 stycznia 2022 r. stanowią cześć obecnego okresu zasiłkowego
d. Wpływ innego rodzaju zasiłku w czasie przerwy w niezdolności do pracy
e. Ograniczenie okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń

4. Wdrożenie Dyrektywy UE i jej wpływ na długość urlopu rodzicielskiego oraz wysokość zasiłku macierzyńskiego:
a. Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
b. Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego,
c. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
d. Zagrożony termin wdrożenia Dyrektywy – jaki to będzie mieć wpływ na prawa ubezpieczonych i obowiązki pracodawców i płatników zasiłków macierzyńskich.

5. Zasady ustalanie podstawy wymiaru zasiłków:
a. Generalna zasada ustalania podstawy wymiaru z 12 miesięcy sprzed zachorowania,
b. Sposób postepowania przy krótszym okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu,
c. Zasady uzupełniania miesięcy, w których była usprawiedliwiona nieobecność w pracy i odrzucania miesięcy z podstawy wymiaru,
d. Składniki wynagrodzenia, które nie stanowią podstawy wymiaru zasiłku,
e. Sposób przyjmowania do podstawy wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy kwartalne i roczne.

 

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski – Ekspert ZUS

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskałem tytuł magistra polityki społecznej. Ponadto ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zajmuję się zawodowo od ponad 30 lat. Praca rozpoczynałem jako inspektor kontroli przeprowadzając kontrole płatników składek. Następnie kierowałem Wydziałem Kontroli Płatników Składek, zarządzając i nadzorując działania wszystkich inspektorów kontroli działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Od 2005 r. do 2020 r. pełniłem w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracowałem z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat byłem również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.

Posiadam szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną, nabytą w czasie pracy w ZUS, dotyczącą:

 • podlegania ubezpieczeniom,
 • ustalania podstaw wymiaru składek i wysokości składek,
 • ulg w opłacaniu składek tj. odroczeń terminów i rozkładania spłaty na raty,
 • przymusowego dochodzenie należności w postaci egzekucji administracyjnej i sądowej,
 • ustalanie ustawodawstwa właściwego,
 • świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

Posiadaną wiedzę przekazywałem jako przedstawiciel ZUS na konferencjach, kursach, spotkaniach organizowanych przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych przekazywałem również słuchaczom studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz na kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Od wielu lat jestem wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.

Zamówienie

297.00

PLN

397.00

PLN

Zamów

edumeo.pl - Lifepass sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów      Reklamacje    Osoby zarządzające

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl