Zmiany w urlopie rodzicielskim i zasiłku macierzyńskim w roku 2023 oraz duże zmiany w zasiłkach chorobowych [PROMO]

Zmiany w urlopie rodzicielskim i zasiłku macierzyńskim w roku 2023 oraz duże zmiany w zasiłkach chorobowych [PROMO]

Zmiany w urlopie rodzicielskim i zasiłku macierzyńskim w roku 2023 oraz duże zmiany w zasiłkach chorobowych, które nastąpiły od 1 stycznia 2022 r.

Szkolenie odbędzie się 7 czerwca

1. Wdrożenie Dyrektywy UE i jej wpływ na długość urlopu rodzicielskiego oraz wysokość zasiłku macierzyńskiego:
a. Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
b. Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego ze względu na ciężką chorobę dziecka.
c. Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego.
d. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
e. Stosowanie zmienionych przepisów do ubezpieczonych, którzy w dniu wejścia w życie przepisów przebywali na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim udzielonym według starych zasad.
f. Sytuacja ubezpieczonych, którzy już wykorzystali urlop rodzicielski przed wejściem w życie nowych przepisów, a których dziecko nie ukończyło 6 lat.

2. Nowe zasady liczenia okresu zasiłkowego:
a. Zliczanie okresów nieprzerwanej niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na okoliczności typu wypadek przy pracy czy niezdolność w okresie ciąży
b. Przerwy w niezdolności do pracy:
• znaczenie jednostki chorobowej przed i po przerwie,
• niezdolność po przerwie z kodem B
• niezdolność przed przerwą i po przerwie z kodem B
• niezdolność przed przerwą lub po przerwie będąca wynikiem wypadku przy pracy
• niezdolność po przerwie a przed przerwą świadczenie rehabilitacyjne
c. Sytuacje kiedy okresy niezdolności przed 1 stycznia 2022 r. stanowią cześć obecnego okresu zasiłkowego
d. Wpływ innego rodzaju zasiłku w czasie przerwy w niezdolności do pracy
e. Ograniczenie okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń

3. Zasady ustalanie podstawy wymiaru zasiłków:
a. Zmieniona częstotliwość ponownego ustalania podstawy wymiaru w zależności od długości przerwy między zasiłkami.
b. Generalna zasada ustalania podstawy wymiaru z 12 miesięcy sprzed zachorowania,
c. Sposób postepowania przy krótszym okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu,
d. Zasady uzupełniania miesięcy, w których była usprawiedliwiona nieobecność w pracy i odrzucania miesięcy z podstawy wymiaru,
e. Składniki wynagrodzenia, które nie stanowią podstawy wymiaru zasiłku,
f. Sposób przyjmowania do podstawy wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy kwartalne i roczne.

Zamówienie

97.00

PLN

397.00

PLN

Zamów

edumeo.pl - Lifepass sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów      Reklamacje    Osoby zarządzające

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl