SZKOLENIE – Rodzaje kontroli ZUS i ich zakres

SZKOLENIE – Rodzaje kontroli ZUS i ich zakres

Szkolenie dedykowane księgowym oraz przedsiębiorcom. Dzięki szkoleniu zyskasz niezbędną wiedzę w zakresie kontroli ZUS. Poznasz swoje prawa oraz obowiązki.

 • szkolenie jest w formie video do wielokrotnego oglądania
 • blisko 5 godzin wiedzy z pierwszej ręki – od byłego zastępcy dyrektora d/s dochodów w ZUS
 • przemyślany i wyczerpujący program
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

Program szkolenia:

Kontrole okresowe i doraźne

 • Sytuacje które powodują zarządzenie danego rodzaju kontroli
 • Zakres przedmiotowy przeprowadzanych kontroli

Zasady dotyczące sposobu i trybu przeprowadzania kontroli

 • Obowiązki inspektora kontroli przed wszczęciem kontroli oraz w czasie trwania kontroli
 • Prawa podmiotu kontrolowanego
 • Prawa inspektora kontroli w czasie przeprowadzanej kontroli.
 • Sposób dokumentowania i dowodzenia ustaleń kontroli przez inspektora kontroli

Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli planowych w zakresie:

 • podlegania ubezpieczeniom społecznym
 • ustalania podstawy wymiaru składek dla pracowników
 • rozliczania świadczeń
 • nadpłat i niedopłat świadczeń

Cel i sposób przeprowadzania i dokumentowania ustaleń kontroli doraźnych w zakresie:

 • Zasadność zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych lub podstawy wymiaru
 • Zasadność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub osoby z nią współpracującej
 • Oględziny składników majątkowych
 • Inne np. „prawie jednoosobowa spółka z o.o.” , „iluzoryczny wspólnik”

Prawa i obowiązki płatnika składek po zakończeniu kontroli:

 • wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
 • prawo otrzymania decyzji administracyjnej
 • data powstania obowiązku korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
 • sposób korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w związku z ustaleniami kontroli ZUS.

 

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski – Ekspert ZUS

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskałem tytuł magistra polityki społecznej. Ponadto ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zajmuję się zawodowo od ponad 30 lat. Praca rozpoczynałem jako inspektor kontroli przeprowadzając kontrole płatników składek. Następnie kierowałem Wydziałem Kontroli Płatników Składek, zarządzając i nadzorując działania wszystkich inspektorów kontroli działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Od 2005 r. do 2020 r. pełniłem w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracowałem z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat byłem również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.

Posiadam szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną, nabytą w czasie pracy w ZUS, dotyczącą:

 • podlegania ubezpieczeniom,
 • ustalania podstaw wymiaru składek i wysokości składek,
 • ulg w opłacaniu składek tj. odroczeń terminów i rozkładania spłaty na raty,
 • przymusowego dochodzenie należności w postaci egzekucji administracyjnej i sądowej,
 • ustalanie ustawodawstwa właściwego,
 • świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

Posiadaną wiedzę przekazywałem jako przedstawiciel ZUS na konferencjach, kursach, spotkaniach organizowanych przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych przekazywałem również słuchaczom studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz na kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Od wielu lat jestem wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.

Zamówienie

247.00

PLN

Zamów

edumeo.pl - Tradore sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów 

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl