Szkolenie: Prawo Pracy w 2023 – Zmiany [22 czerwca 2023]

Szkolenie: Prawo Pracy w 2023 – Zmiany [22 czerwca 2023]

Szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia w 2023 – nowy obowiązek pracodawców. Zmiany przepisów dotyczące nowych zasad informowania pracowników

10 maja – 10:00 – 14:00

Szkolenie Prawo Pracy 2023 będzie prowadzone w formie 3-4 godzinnego szkolenia podczas którego uczestnicy mają dostęp do materiałów szkoleniowych i na bieżąco mogą zadawać pytania wykładowcy. Po szkoleniu natomiast otrzymują Państwo w ciągu 24H link do nagrania szkolenia, co daje możliwość ponownego zapoznania się z jego treścią.

 

Program szkolenia:

1. Zmiany przepisów dotyczące zakresu obowiązkowej informacji związanej z zatrudnieniem nowych pracowników, a dotyczące:

 • treść informacji o warunkach zatrudnienia
 • termin na przekazanie informacji pracownikom
 • sposób i forma przekazywania pracownikowi informacji
 • obowiązujący pracownika dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy
 • przysługujące pracownikowi przerwy w pracy
 • przysługujący pracownikowi dobowy i tygodniowy odpoczynek
 • zasady dotyczące przerw w godzinach nadliczbowych i rekompensata
 • zasady przechodzenia ze zmiany na zmianę – w przypadku pracy zmianowej
 • zasady dotyczące przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy – w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy
 • składniki wynagrodzenia inne niż określone w umowie o pracę oraz świadczenia pieniężne lub rzeczowe
 • wymiar przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności wypoczynkowego oraz procedur jego przyznawania i ustalania
 • obowiązująca procedura rozwiązywania stosunku pracy – w tym wymogi formalne, długość okresów wypowiedzenia oraz termin odwołania się do sądu pracy
 • prawo pracownika do szkoleń – ogólne zasady polityki szkoleniowej pracodawcy
 • układ zbiorowy pracy lub inne porozumienie zbiorowe, którym pracodawca jest objęty
 • obowiązek poinformowania pracowników o nazwie instytucji, do której wpływają składki na ubezpieczenia społeczne
 • obowiązek informowania o każdorazowej zmianie adresu siedziby pracodawcy.

2. Obowiązki pracodawcy, w przypadku umów o pracę trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów:

 • uzupełnienie (zaktualizowanie) stosowanych przez pracodawcę informacji
 • termin na uzupełnienie informacji o warunkach zatrudnienia.

3. Jak będzie wyglądała informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika delegowanego?

4. Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej:

 • o określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę zdalną
 • wskazanie osoby lub organu odpowiedzialnych za współpracę z pracownikiem wykonującym pracę zdalną oraz upoważnionych do przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej.

5. Skutki dla pracodawcy nieprzekazania pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia – sankcje za nieudzielenie prawidłowych informacji.

6. Przedstawienie i omówienie przykładowej nowej informacji o warunkach zatrudnienia w zakładzie, w którym funkcjonuje regulamin pracy.

7. Zmiany związane z zatrudnianiem pracowników:

 • nowe zasady zatrudniania na okres próbny
 • nowe zasady zatrudniania na czas określony
 • możliwość jednoczesnego zatrudniania na podstawie wielu umów o pracę
 • nowa treść umowy o pracę – jakie nowe elementy się pojawią?
 • jakie zmiany powinny pojawić się w treści świadectwa pracy?
 • zatrudnianie w niepełnym wymiarze- nowe zasady
 • szkolenia a czas pracy – nowe zasady
 • wnioski pracownika o zmianę warunków pracy i płacy – kiedy pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem?
 • zapewnienie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia oraz prawo do złożenia wniosku o bezpieczne warunki pracy
 • zapewnienie prawa pracownika do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 • w jakich przypadkach będzie niezbędna przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę?
 • czy każde wypowiedzenie będzie trzeba konsultować ze związkiem zawodowym?
 • możliwość zaskarżenia powodów zwolnienia pracownika do sądu
 • w jaki sposób pracodawca będzie musiał informować o polityce awansowania pracowników?
 • jakie zmiany zostaną wprowadzone w przepisach dotyczących dyskryminacji?
 • jakie wnioski i dokumenty będą mogły być składane elektronicznie?

8. Konsultacje, pytania i dyskusja.

WYKŁADOWCA:

Adriana Głuchowska

Trener

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego.

Zamówienie

297.00

PLN

397.00

PLN

Zamów

edumeo.pl - Lifepass sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów      Reklamacje    Osoby zarządzające

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl