SZKOLENIE Egzekucja administracyjna w czasie pandemii i po niej.

SZKOLENIE Egzekucja administracyjna w czasie pandemii i po niej.

  • Zdobądź praktyczne umiejętności , pozwalające na samodzielne prowadzenie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, w szczególności poprzez analizę stanu prawnego, orzecznictwa i posiłkowanie się konkretnymi przykładami (kazusami),
  • Zapoznaj się z ostatnimi zmianami przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych.
Zamówienie

600.00

PLN

Zamów

edumeo.pl - Tradore sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów 

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl