Szkolenie: Dokumentacja Pracownicza [30 czerwiec 2023]

Szkolenie: Dokumentacja Pracownicza [30 czerwiec 2023]

Dokumentacja/ wzory dokumentów po wejściu w życie zmian w kodeksie pracy w 2023r.

10 maja – 10:00 – 14:00

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o zmianach w zatrudnianiu oraz zwalnianiu pracowników w 2023 roku w kontekście dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie ma na celu przede wszystkim uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej uzupełnienie w zakresie najnowszych zmian dotyczących prawa pracy. Szkolenie ma charakter praktyczny – prowadzone jest przez audytora kadrowego z wieloletnim stażem a jego celem jest uzupełnienie oraz utrwalenie umiejętności osób zajmującymi się kwestiami kadrowymi w kontekście dokumentacji kadrowej jak również przygotowywania umów wraz z niezbędną dokumentacją, oraz prawidłowego proceduralnie zwalniania pracowników.

 

Program szkolenia:

1. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
a) Nowy katalog danych osobowych w procesach rekrutacyjnych i zatrudnienia – co można a czego nie w dokumentacji pracowniczej czyli omówienie danych osobowych, które możemy żądać od kandydata do pracy i samego pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy;

2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej
a) akta osobowe prowadzone w 2023 – co się zmienia – praktyczne rozwiązania, nowe wnioski i oświadczenia;
b) możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologiczny;
c) poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe, szczegółowa NOWA! Informacja o warunkach zatrudnienia wg nowego kodeksu pracy);
d) szczegółowy katalog dokumentacji pracowniczej krok po kroku;
e) okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z obowiązujących i nowych przepisów.

3. Ogólne przepisy o rozwiązaniu umowy o pracę – praktycznie!!!

4. Wypowiadanie stosunku pracy
a) praktyczne aspekty wypowiadania stosunku pracy a nowe okresy wypowiedzenia w umowach na czas określony i nieokreślony oraz uzasadnianie tych wypowiedzeń po nowemu!,
b) jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia czy można a jeśli tak to jak to zrobić;
c) klauzula generalna – przesłanka „obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy”.
d) uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę – praktyka!

5. Świadectwo pracy – nowy wzór z omówieniem

6. Doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej

7. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

8. Indywidualna dokumentacja dotycząca czasu pracy na praktycznych przykładach.

9. Proponowane zmiany w prawie pracy w 2023 roku
a) urlop wypoczynkowy w 2023 – nowe zasady;
b) nowe urlopy ( min. opiekuńczy, rodzinny, rodzicielski, na żądanie, zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej wraz z nowymi wnioskami);
c) praca zdalna zawarta w Kodeksie pracy i tego konsekwencje;
a) nowe wykroczenia i kary;

10. ZFŚS po zmianach

11. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, konsultacje

Uczestnicy otrzymują gotowce ( nowe wzory kwestionariuszy, wniosków, oświadczeń, informacji o warunkach zatrudniania, regulaminów etc.) w wersji edytowalnej do wykorzystania!

 

WYKŁADOWCA:

Adriana Głuchowska

Trener

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego.

Zamówienie

97.00

PLN

197.00

PLN

Zamów

edumeo.pl - Lifepass sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów      Reklamacje    Osoby zarządzające

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl