SPORZĄDZENIE WNIOSKU O DOTACJĘ NA KAPITAŁ OBROTOWY – ŚWIĘTOKRZYSKIE

SPORZĄDZENIE WNIOSKU O DOTACJĘ NA KAPITAŁ OBROTOWY – ŚWIĘTOKRZYSKIE

Przygotowanie wniosku dotacyjnego w trybie nadzwyczajnym dla przedsiębiorców na finansowanie kapitału obrotowego.

Dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej  Konkurencyjna gospodarka

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Zamówienie

1000.00

PLN

Zamów

edumeo.pl - Lifepass sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów      Reklamacje    Osoby zarządzające

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl