Rozliczenie podatkowe ie składkowe pracownika i przdsiębiorcy w 2022/2023 roku- zasady sporządzania PIT-36, PIT-36L, PIT-28 i PIT-37

Rozliczenie podatkowe ie składkowe pracownika i przdsiębiorcy w 2022/2023 roku- zasady sporządzania PIT-36, PIT-36L, PIT-28 i PIT-37

Cel szkolenia: Utrwalenie zasad opodatkowania i oskładkowania przedsiębiorców i podatników opodatkowanych wg skali podatkowej, podatku liniowym i ryczałcie po zmianach od 1 stycznia i od 1 lipca 2022 oraz nadchodzących od 1 stycznia 2023 roku. Szkolenie ma na celu przygotowanie do zamknięcia roku podatkowego i właściwego wyliczenia podatku PIT rocznego.

Adresaci: pracownicy biur rachunkowych, mikro- i mali przedsiębiorcy, główni księgowi w firmach prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną PIT

Szkolenie odbędzie się na żywo 17 lutego 2023r. 

 

Program szkolenia:

1.  Ustalenie podstawy opodatkowania oraz podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, omówienie ważnych pozycji w PIT-36

 • jak ustalić dochód z działalności gospodarczej podatkowy oraz składkowy dla składki miesięcznej – praktyczne przykłady,
 • rozliczenie remanentów,
 • przychody wolne od podatku a dochód składkowy,
 • sprzedaż środka trwałego,
 • zawieszenie działalności gospodarczej.

2.  Ustalenie podstawy opodatkowania oraz podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów, omówienie ważnych pozycji w PIT-28

 • ustalenie podstawy składki miesięcznej – zasady ogólne oraz metoda uproszczona
 • przychody wolne od podatku a dochód składkowy,
 • sprzedaż środka trwałego,
 • zawieszenie działalności gospodarczej.

3. Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 r. z ryczałtu z działalności gospodarczej na skalę podatkową.

 • warunki formalne zawiadomienia o zmianie formy opodatkowania
 • różne rodzaje działalności a możliwość zmiany formy opodatkowania – praktyczne przykłady
 • zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz zasady sporządzenia remanentów
 • zasady sporządzenia zeznania PIT-36 za 2022 r.
 • wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej – miesięcznej i rocznej
 • wady i zalety zmiany formy opodatkowania w trakcie roku oraz na koniec roku

4. Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 r. z podatku liniowego na skalę podatkową.

 • warunki formalne zawiadomienia o zmiany formy opodatkowania
 • różne rodzaje działalności a możliwość zmiany formy opodatkowania – praktyczne przykłady
 • zasady sporządzenia zeznania PIT-36L za 2022 r.
 • wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej – miesięcznej i rocznej

5. Rezygnacja z ryczałtu od 1 lipca 2022 r. i przejście na skalę podatkową w drugim półroczu 2022 r.

 • zasady założenia księgi przychodów i rozchodów oraz zasady sporządzenia remanentów
 • jak ustalić zobowiązanie podatkowe za pierwsze i drugie półroczne 2022 r.
 • zasady sporządzenia zeznań rocznych za 2022 r.
 • wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej – miesięcznej i rocznej

6. Stosowanie ulg i zwolnień podatkowych wprowadzonych w 2022 r. – ulga na powrót, rodzina 4+ i pracujący emeryt w rozliczeniu PIT-37

 • zasady stosowania zwolnień
 • zasady potrącenia kosztów podatkowych
 • jaki ustalić dochód do opodatkowania z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku
 • stosowanie zwolnień przy wspólnym rozliczeniu małżonków i samotnie wychowującym dziecko

7. Ujednolicenie zasad składania oświadczeń i wniosków podatkowych przez podatnika do zakładów pracy jako płatników, omówienie zmian od 2023 roku. Stosowanie oświadczeń i wniosków podatnika w trakcie zatrudnienia, a także po zakończeniu współpracy, gdy wypłaty dokonywane są po rozwiązaniu umowy.

8. Prawo do upoważnienia płatników do braku pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy(od 1 stycznia 2023 r.).

9. Omówienie problematycznych pozycji w PIT-36L za 2022 rok

10. Zasady sporządzania rocznego ZUS DRA u przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem , podatkiem liniowym i skalą

Zamówienie

297.00

PLN

397.00

PLN

Zamów

edumeo.pl - Lifepass sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów      Reklamacje    Osoby zarządzające

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl