RODO w kadrach – szkolenie dla Biur Rachunkowych [CZERWIEC]

RODO w kadrach – szkolenie dla Biur Rachunkowych [CZERWIEC]

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o przetwarzaniu danych osobowych w Biurze Rachunkowym oraz nabycie przez uczestników umiejętności dostosowania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w swoje organizacji oraz praktyczne aspekty wdrażania zmian.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Źródła prawa i obowiązujące pojęcia
a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
b) Wewnętrzne źródła prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych ( np. Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcja Zarzadzania Systemem Informatycznym )

2. Dane osobowe i ich zabezpieczenie w kontaktach z klientem Biura Rachunkowego a zawieranie umowy powierzenia przetwarzania danych (teść umowy krok po kroku na co zwrócić uwagę – czy kary umowne w UPPDO są dopuszczalne?)

3. Dokumentacja RODO w Biurze rachunkowym – obowiązkowe procedury, zgody, klauzule informacyjne, weryfikacja podmiotu przetwarzającego

4. Zasady przetwarzania danych osobowych na przykładzie Biuro rachunkowe – Klient

5. Uprawnienia osób, których dane dotyczą w tym pracowników Klienta w kontekście współpracy

6. Podstawy prawne przetwarzania danych – Art. 6 RODO

7. Rekrutacja:
a) Zakres pozyskiwanych danych w procesie rekrutacji,
b) Zgoda na przetwarzanie danych – czy jest konieczna?,
c) Poczta pantoflowa – polecenie kandydata przez pracownika,
d) Agencje rekrutacyjne – czy można korzystać z ich usług? W jaki sposób to robić?,
e) Weryfikowanie informacji podanych przez kandydata do pracy.

8. Zatrudnienie:
a) Kwestionariusze osobowe – wzory oraz ich omówienie,
b) Dokumentacja pracownicza – jakie dane gromadzić, a których unikać,
c) Badania okresowe, a ochrona danych osobowych,
d) Pakiety medyczne i karty sportowe,
e) Publikacja danych o pracownikach (m.in. wizerunku) w Internecie i Intranecie – na jakich zasadach publikujemy dane,
f) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady przetwarzania danych w ZFŚS,
g) Firmy szkoleniowe, a udostępnianie danych osobowych pracowników,
h) Podróże służbowe – zasady udostępniania danych pracowników hotelom i biurom podróży.

9. Zmiany w Regulaminie Pracy – monitoring poczty elektronicznej i Internetu

10. Zasady przetwarzania wizerunku pracownika.

11. Minimalizacja danych kadrowych
a) Pracownika;
b) Kandydata do pracy.

12. Obowiązek informacyjny:
a) Wobec pracownika
b) Wobec kandydata do pracy

13. Zasady bezpieczeństwa informacji w praktyce czyli jak zabezpieczyć dane w Biurze Rachunkowym

14. Konsultacje z prelegentem.

WYKŁADOWCA:

Adriana Głuchowska

– ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi i doradczymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych oraz sektorze prywatnym: w tym wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji przy zgodności z RODO, systemu kontroli zarządczej. Audytor wewnętrzny.

Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu procedur i dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy osób, przeprowadzając tysiące szkoleń.

Posiadająca wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa (studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prawo i administracja), rachunkowości (dyplom księgowej i studia ekonomiczne w WSDG w Warszawie, ponadto KPSW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w WSAIB w Gdyni, posiada uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Świadczy profesjonalne usługi doradcze z tego zakresu. Przeprowadza audyty po kontroli RIO, NIK. Szkoliła wszystkich Prezesów RIO w Polsce.

Zamówienie

397.00

PLN

497.00

PLN

Zamów

edumeo.pl - Lifepass sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów      Reklamacje    Osoby zarządzające

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl