Przygotowanie do Krajowego Systemu e-faktur ( KSeF) i inne zmiany w VAT (NAGRANIE)

Przygotowanie do Krajowego Systemu e-faktur ( KSeF) i inne zmiany w VAT (NAGRANIE)

Szkolenie dedykowane jest pracownikom jednostek wystawiających faktury, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze funkcje KSeF, zastosowanie, etapy do wdrożenia oraz zmiany w VAT w ramach pakietu Slim VAT 3 istotne do stosowania w 2022 i 2023 roku.

 

Program szkolenia:

SLIM VAT 3

1. Zmiany w wystawianiu faktur

 • Przeliczanie kursów w przypadku faktur korygujących;
 • Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej korekcie in minus – nowe uregulowanie;
 • Kurs przeliczeniowy przy korekcie in plus;
 • Brak konieczności wystawiania faktur zaliczkowych jeśli zaliczka i sprzedaż jest w tym samym miesiącu;
 • Rozliczanie zaliczki otrzymanej w okresie wcześniejszym niż sprzedaż;
 • Brak konieczności wydruku raportów z kas fiskalnych.

2. Zmiany transakcji wewnątrzwspólnotowych

 • Rozpoznawanie WNT bez konieczności posiadania faktury;
 • Otrzymanie faktury a WNT wykazane wcześniej;
 • Zmiana zasad rozliczania WDT przy braku dokumentów wywozowych;
 • Zmiany przy rozliczaniu transakcji łańcuchowych;
 • Korekta deklaracji OSS i IOSS.

3. Zmiany w rozliczaniu proporcji:

 • Obecne uregulowania dotyczące stosowania bieżącej proporcji oraz jej korygowania po zakończeniu roku;
 • Brak korygowania proporcji po zakończeniu roku i podniesienie limitu z 500,00 zł. do 10.000,00 zł.;
 • Skutki praktyczne zmiany -zasada rozliczenia za 2022 r. wg zasad nowych czy dotychczasowych?

4. Pozostałe zmiany

 • Podwyższenie progu dla małego podatnika
 • Obniżenie sankcji podatkowych;
 • Zmiany w stosowanych zwolnieniach z opodatkowania podatkiem VAT;
 • Kolejne należności możliwe do regulowania z rachunku VAT;
 • Zmiany w wydawaniu WIS.

Zmiany w trakcie 2022 r.

1. Grupa VAT:

 • Pojęcie Grupy VAT;
 • Umowa o utworzeniu Grupy VAT
 • Zasady rozliczeń Grupy VAT;
 • Opodatkowanie członków podatku VAT w transakcjach pomiędzy sobą i na zewnątrz;
 • Pojęcie podatnika Grupy VAT ;
 • Rozliczanie proporcji i pre – współczynnika w Grupie VAT;
 • Likwidacja Grupy VAT – przyczyny.

2. Ustawa i rozporządzenie o obniżonych stawkach – skutki praktyczne:

 • Okres stosowania obniżonych stawek;
 • Obowiązek podatkowy a stawki obniżone;
 • Korekta faktur wystawionych w okresie obowiązywania stawek obniżonych;
 • Pojęcie usługi kompleksowej.

3. Zmiany VAT ujęte w Polskim Ładzie  obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.

 • Przypadki zwrotu podatku VAT w ciągu 15 dni;
 • Przesłanki szybszego zwrotu podatku VAT;
 • Obniżenie kwoty zapłat bezgotówkowych z 15 tys. do 8 tys. -skutki praktyczne od 1 stycznia 2023r.;
 • Obowiązek połączenia terminali płatniczych z kasami fiskalnymi – od kiedy wchodzi w życie?
 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania terminali płatniczych

4. Zmiany w VAT dotyczące faktur

 • Obowiązkowe elementy faktury po zmianach;
 • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury.
 • Omówienie trzech typów faktury występujących w obiegu gospodarczym

5. Faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-faktur:

 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej;
 • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej ,w jaki sposób?
 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej – sposoby i moment;
 • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych;
 • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych – forma, termin, zakres podmiotowy;
 • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML;
 • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.
 • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur;
 • Funkcjonowanie systemu ? data wejścia w życie uregulowań: czy 1 stycznia 2024 r. czy później?;
 • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur – skutki praktyczne;
 • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur – skutki podatkowe
 • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu;
 • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin;
 • Przepisy przejściowe wdrażania Systemu: dobrowolność a obowiązek.
Zamówienie

Kategoria

297.00

PLN

397.00

PLN

Zamów

edumeo.pl - Lifepass sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów 

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl