PFRON – kompendium wiedzy 2023 [PROMO]

PFRON – kompendium wiedzy 2023 [PROMO]

PFRON 2023 – Kompendium wiedzy

Szkolenie jest w formie online jako nagranie – po zakupie otrzymujesz do niego natychmiastowy dostęp!

Szkolenie jest podzielone na 2 części – łącznie pełnych godzin szkolenia!

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zatrudniania osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz dofinansowania (wysokości i warunków) i rozliczania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w tematyce kadrowo-płacowej

Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń i płac pracowników.

Treści kształcenia

1. Podstawy prawne

2. Ustawa o rehabilitacji

3. Ustalenie stanu zatrudnienia pracowników zgodnie z ustawą – wliczenie do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracownika z ustalonym prawem do renty

4.Zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych:

 • stopnie niepełnosprawności
 • orzeczenia wydane przed 1 stycznia 1998 roku
 • kody przyczyny niepełnosprawności
 • schorzenia szczególne

5. Udokumentowanie schorzenia szczególnego orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS

6. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej:

 • ograniczenia w zakresie czasu pracy osoby niepełnosprawnej
 • stosowanie 6-dniowego tygodnia pracy wobec pracownika niepełnosprawnego
 • polecenie dłuższej pracy pracownikowi legitymującemu się niepełnosprawnością
 • organizacja pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu
 • dopuszczalność pracy nadliczbowej pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym
 • czas pracy osoby niepełnosprawnej w razie przedłożenia po przerwie kolejnego orzeczenia

7. Wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego:

 • ustalenie prawa do pierwszego dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności
 • prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracownika niepełnosprawnego
 • prawo do pierwszego urlopu z tytułu niepełnosprawności w razie zmiany etatu
 • wymiary urlopów kodeksowego i z tytułu niepełnosprawności pracownika niepełnoetatowego
 • wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego przez część roku
 • urlop pracownika po przerwie w legitymowaniu się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

8. Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy

9. Wykazanie tzw. efektu zachęty na nowo zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych

 • kiedy nie należy ustalać efektu zachęty?
 • efekt zachęty według metody ilościowej
 • efekt zachęty według metody jakościowej

10. Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

11. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

12. Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

13. Dofinansowania:

 • na kogo przysługuje dofinansowanie
 • dofinansowanie na pracownika, który w trakcie zatrudnienia uzyskał status osoby niepełnosprawnej
 • dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika wypłaconego już po rozwiązaniu umowy o pracę

14. Podmioty, które mogą ubiegać się o – wstrzymanie/wyłączenie z dofinansowania

15. Dokumenty przesyłane do PFRON w celu uzyskania miesięcznego dofinansowania

16. Termin dokonywania wpłaty – obniżenie wpłaty

17. Dofinansowanie do e osób niepełnosprawnych po zmianach

18. Kontrola PFRON

19. Zwrot/wstrzymania dofinansowania

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
• doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
• wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
• przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

WYKŁADOWCA:

Danuta Sowa

specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

 

Zamówienie

97.00

PLN

597.00

PLN

Zamów

edumeo.pl - Lifepass sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów 

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl