AML dla Radców Prawnych i Adwokatów. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

AML dla Radców Prawnych i Adwokatów. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Spełnij wymagane ustawowo procedury zgodnie z ustawą „przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” i uniknij dotkliwych sankcji nałożonych przez GIIF.

Kto musi przejść szkolenie AML i wdrożyć procedury AML?

Do kategorii instytucji obowiązanych ustawodawca zalicza:

 • biura rachunkowe – bez wyjątku
 • prezesi zarządów spółek (na kontrakcie), fundacji, stowarzyszeń
 • doradcy podatkowi, księgowi
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 • najemcy nieruchomości komercyjnych
 • radcy prawni, adwokaci, notariusze
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową
 • doradcy kredytowi i agenci ubezpieczeniowi
 • przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują lub przyjmują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro, chociażby w wielu powiązanych transakcjach, np. salony samochodowe, jubilerzy, handlarze samochodów, składy budowlane, składy opału, wykonawcy usług remontowych i budowlanych.

 

Co otrzymujesz ?

 • 4 godzinne szkolenie AML w pełni online
 • Procedury AML dostosowane do Twojego biznesu (wymóg ustawowy)
 • Imienny certyfikat honorowany przez GIIF (wymóg ustawowy)
 • Dostęp do nagrania szkolenia
 • Faktura VAT

 

Jakie obowiązki musisz spełnić zgodnie z ustawą?

 

 • MUSISZ przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie wymaganym w ustawie.
 • MUSISZ wdrożyć procedury oraz ich przestrzegać!

Ustawa o AML nie przewiduje tego, jak procedury powinny wyglądać. Procedury stworzone przez Tomasza Grzelę wdrożyło już kilka tysięcy firm. Były wielokrotnie weryfikowane przez GIIF i ani razu nie zakwestionował ich treści, przez co należy uznać, że powyższe procedury są zgodne z oczekiwaniami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Procedury są stworzone przez wieloletniego praktyka wiec są czytelne i zrozumiałe i nie zawierają elementów zbędnych. Na rynku można znaleźć procedury szersze. Jednak my wychodzimy z założenia, aby uprościć wdrożenie AML do minimum.

Jeśli wdrażałeś procedurę do połowy 2021 roku to najprawdopodobniej nie jest ona już zgodna z aktualnym stanem prawnym!

 

Co wyróżnia stworzone przez nas procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu?

 

Każda procedura jest dostosowana do przedmiotu wykonywania prowadzonej działalności gospodarczej. Procedury uwzględniają najnowsze zmiany w prawie obowiązujące od 1 października 2021 (chodzi o nowelizacje ustawy) W każdej procedurze zawarta jest mapa ryzyka adekwatna do profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Na instytucje obowiązane nałożone zostały następujące obowiązki :

 

 • przeszkolenia właściciela i pracowników
 • wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie w praktyce ustawy
 • wdrożenie wewnętrznej procedury , w tym anonimowego zgłaszania  naruszeń   ( sygnalista )
 • sporządzenia mapy ryzyk związanych z  obsługiwanymi klientami i zarządzania  tymi ryzykami
 • udokumentować zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego obejmujące szeroką  identyfikacje klienta
 • przekazywania zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa AML
 • przekazywania  zawiadomień o wpłacie i wypłacie gotówki przekraczającej 15 000 euro

 

Program szkolenia AML dostosowany do branży prawnej:

 1.  Źródła polskiego AML, czyli ustawa z dnia 1 marca 2018 r. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca 2018 r.
 2. Pranie pieniędzy, czyli przestępstwo z art.299 kk – praktyczne przykłady
 3. Finansowanie terroryzmu, czyli przestępstwo z art.165a kk – praktyczne przykłady
 4. Brudne pieniądze a nieujawnione źródła przychodów /dochodów/ – jak rozróżnić, jak postępować; różnice i podobieństwa
 5. Kiedy Adwokat i Radca Prawny podlega ustawie, czyli nabywa status instytucji obowiązanej
 6. Zakres przedmiotowy czynności Adwokata i Radcy Prawnego a AML
 7. Obowiązki:
 • szkolenie ustawowo wskazane art.52 AML
 • procedura
 • identyfikacja klienta
 • zarządzanie ryzykiem i skutki dla klienta
 • raportowanie a tajemnica zawodowa

A także:

 1. Gotówka w obrocie a AML
 2. Omówienie procedury w tym procedury sygnalisty
 3.  Casusy w tym zgłaszane w trakcie lub wcześniej elektronicznie
 4. Obsługa klientów, którzy również mają status instytucji obowiązanej /Rejestr beneficjentów CRBR
 5. Rekapitulacja

Szczegółowy program szkolenia AML:

 • Zmieniony katalog instytucji obowiązanych w tym rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż.
 • Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna) i ich wpływ na transakcje w przedsiębiorstwach.
 • Nowa obowiązkowa procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń .
 • Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego
 • Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona), itp..
 • Weryfikacja tożsamości a RODO
 • Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro
 • Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk
 • Dokumentacja źródłowa niezbędna dla przedsiębiorstw.
 • Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy.
 • Szkolenia, kontrola i kary.
 • Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
  a)zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
  b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zasady funkcjonowania oraz Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy, która została opublikowana w lipcu 2019 r.- omówienie funkcji i obowiązków do realizacji .
 • Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu i praktyczne przykłady

 

Prowadzący:

tomasz gzela

Tomasz Gzela – Ekspert AML

 • 13.11.1989 r. – 16.10.2012 r. Kierownik Oddziału Kontroli Podatków Dochodowych i Agend Karnych Skarbowych w Wydziale Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi – Izba Skarbowa w Katowicach 
 • 1998 – nadal Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie – wykładowca
 • 1990 – nadal Wyższa Szkoła Biznesu  w Dąbrowie Górniczej – wykładowca
 • 2004 – nadal Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu – wykładowca
 • 2009 – nadal Fundacja Rozwoju Rachunkowości – szkoleniowiec
 • 2008 – nadal Krajowa Izba Doradców Podatkowych – szkoleniowiec
 • 2008 – nadal Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – szkoleniowiec

Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

 

Opinie uczestników

 

 

 

 

Zamówienie

Kategorie

697.00

PLN

1199.00

PLN

Zamów

edumeo.pl - Tradore sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów 

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl