ZAPISZ SIĘ NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIE

Szkolenie: Rozliczenie podatkowe i składkowe pracownika i przedsiębiorcy w 2022/2023 roku - zasady sporządzania PIT-36, PIT-36L, PIT-28 i PIT-37

TYLKO DZIŚ!

397zł 297zł 197zł

 • dostęp do szkolenia na żywo 11 kwietnia
 • nagranie szkolenia na 30 dni
 • udział w sesji pytań i odpowiedzi

PROGRAM SZKOLENIA (kliknij aby rozwinąć)

1.  Ustalenie podstawy opodatkowania oraz podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, omówienie ważnych pozycji w PIT-36

 • jak ustalić dochód z działalności gospodarczej podatkowy oraz składkowy dla
 • składki miesięcznej – praktyczne przykłady,
 • rozliczenie remanentów,
 • przychody wolne od podatku a dochód składkowy,
 • sprzedaż środka trwałego,
 • zawieszenie działalności gospodarczej.


2.  Ustalenie podstawy opodatkowania oraz podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów, omówienie ważnych pozycji w PIT-28

 • ustalenie podstawy składki miesięcznej – zasady ogólne oraz metoda uproszczona
 • przychody wolne od podatku a dochód składkowy,
 • sprzedaż środka trwałego,
 • zawieszenie działalności gospodarczej.


3. Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 r. z ryczałtu z działalności gospodarczej na skalę podatkową.

 • warunki formalne zawiadomienia o zmianie formy opodatkowania
  różne rodzaje działalności a możliwość zmiany formy opodatkowania – praktyczne przykłady
 • zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz zasady sporządzenia remanentów
 • zasady sporządzenia zeznania PIT-36 za 2022 r.
 • wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej – miesięcznej i rocznej
 • wady i zalety zmiany formy opodatkowania w trakcie roku oraz na koniec roku


4. Zmiana formy opodatkowania w zeznaniu rocznym za 2022 r. z podatku liniowego na skalę podatkową.

 • warunki formalne zawiadomienia o zmiany formy opodatkowania
  różne rodzaje działalności a możliwość zmiany formy opodatkowania – praktyczne przykłady
 • zasady sporządzenia zeznania PIT-36L za 2022 r.
 • wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej – miesięcznej i rocznej


5. Rezygnacja z ryczałtu od 1 lipca 2022 r. i przejście na skalę podatkową w drugim półroczu 2022 r.

 • zasady założenia księgi przychodów i rozchodów oraz zasady sporządzenia remanentów
 • jak ustalić zobowiązanie podatkowe za pierwsze i drugie półroczne 2022 r.
 • zasady sporządzenia zeznań rocznych za 2022 r.
 • wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej – miesięcznej i rocznej


6. Stosowanie ulg i zwolnień podatkowych wprowadzonych w 2022 r. – ulga na powrót, rodzina 4+ i pracujący emeryt w rozliczeniu PIT-37

 • zasady stosowania zwolnień
 • zasady potrącenia kosztów podatkowych
 • jaki ustalić dochód do opodatkowania z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku
 • stosowanie zwolnień przy wspólnym rozliczeniu małżonków i samotnie
 • wychowującym dziecko


7. Ujednolicenie zasad składania oświadczeń i wniosków podatkowych przez podatnika do zakładów pracy jako płatników, omówienie zmian od 2023 roku.
 Stosowanie oświadczeń i wniosków podatnika w trakcie zatrudnienia, a także po zakończeniu współpracy, gdy wypłaty dokonywane są po rozwiązaniu umowy.


8. Prawo do upoważnienia płatników do braku pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy(od 1 stycznia 2023 r.).


9. Omówienie problematycznych pozycji w PIT-36L za 2022 rok


10. Zasady sporządzania rocznego ZUS DRA u przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem , podatkiem liniowym i skalą

PROWADZĄCY

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych. W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji.