Wykładowca ustalany


Styczeń 2022

Bezpłatny webinar

Ile możesz zaoszczędzić zatrudniając niepełnosprawnego pracownika z funduszu PFRON w 2022?

  • jakie korzyści uzyskuje pracodawca zatrudniając pracownika niepełnosprawnego?
  • najważniejsze zmiany w 2022 roku w sposobie zatrudniania niepełnosprawnych
  • jak znaleźć wykwalifikowanego niepełnosprawnego pracownika aby skorzystać z PFRON?

55% zajętych miejsc