Orzeczenie TSUE w sprawie VAT! Będzie możliwy zwrot VAT od 2014 roku!

Zwrot VAT od 2014 roku, czyli kto może skorzystać na orzeczeniu TSUE? O co mogą wnioskować przedsiębiorcy w kwestii zwrotu VAT po 15 października 2020 roku? Kiedy należy się upomnieć o zwrot? Do kogo złożyć dokumenty? I najważniejsze – kto może żądać zwrotu VATu?

Stanowisko TSUE w sprawie VAT

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej coraz mocniej przebija się do masowej świadomości polskiego społeczeństwa. Po czynnym udziale TSUE w sprawie frankowiczów, na swoje orzeczenie doczekali się przedsiębiorcy.

Tym razem TSUE odpowiedział na pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W orzeczeniu z 15 października 2020 roku TSUE stwierdził, że polskie przepisy dotyczące możliwości zwrotu VAT w przypadku, gdy kontrahent nie faktycznie go nie zapłacił są restrykcyjne i niezgodne z unijnym prawem w zakresie neutralności podatku o towarów i usług.

W rezultacie tego orzeczenia, przedsiębiorcy, którzy domagali się zwrotu VAT i odmówiono im tego w drodze:

  • decyzji administracyjnej
  • wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

lub

  • odmówiono im prawa do złożenia deklaracji,

będą mogli teraz zażądać od fiskusa korekty.

Sprawa jest o tyle poważna, że przedsiębiorcy od II kwartału 2014 roku nie mieli możliwości ubiegania się o zwrot, jeżeli ich kontrahent nie zapłacił ostatecznie VAT, nawet jeżeli nie zrobił tego z przyczyn obiektywnych takich jak chociażby likwidacja przedsiębiorstwa lub ogłoszenie upadłości.

Ulga za złe długi

Podatek od towarów i usług (VAT) jest w myśl przepisów prawa wspólnotowego podatkiem neutralnym, a co za tym idzie, przedsiębiorca powinien mieć możliwość obniżenia podstawy opodatkowania, jeżeli faktura nie została opłacona.

Prawo do ulgi za złe długi reguluje art. 89 a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wynika z tego przepisu, że podatnik może dokonać korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy lub usług na terytorium Polski, jeżeli wierzytelność z wyżej wymienionego tytułu okazała się nieściągalną. Za nieściągalną uważa się wierzytelność nie uregulowaną w ciągu 90 dni od terminu zapłaty.

Aby zastosować powyższy przepis muszą zaistnieć następujące przesłanki:

  • dostawa towaru lub świadczenie usług muszą być dokonane na rzecz podatnika VAT zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, który nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
  • wierzyciel oraz zobowiązany  muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy czynni VAT,
  • dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Ubieganie się o zwrot VAT po orzeczeniu TSU może dotyczyć nawet października 2014 oku w przypadku przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie.

Podsumowując, należy teraz siąść ze swoim księgowym lub doradcą podatkowym i przejrzeć dokumenty z ostatnich sześciu lat. Jedno jest pewne – fiskus będzie miał teraz ręce pełne pracy w związku na napływ wielu wniosków o zwrot VAT!

Artykuł napisany we współpracy z lextio.plTwoją kancelarią prawną

  • Komentarze

Dodaj komentarz

edumeo.pl - Tradore sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów 

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl