Nowy Ład 2.0 czy już 3.0? Najnowsze zmiany

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „Polski Ład 2.0” podpisana przez Prezydenta została w dniu 13 czerwca 2022 r, a opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 15 czerwca 2022 r. (str. 1265 pozycji).

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian planistycznych. Zdecydowana większość zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 roku.

Obniżenie stawki PIT

Zgodnie z nowymi przepisami, dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych (tabele podatkowe), tj. podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy powierzenia, stawka PIT na pierwszym progu (tj. 120 tys. zł) spadnie z 17% do 12% oraz przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w ten sposób. Bezpłatna kwota 30 000 zł pozostanie bez zmian. W związku z tym miesięczna obniżka podatku dochodowego zostanie zmniejszona, co jest równoznaczne ze zmniejszeniem z 5100 zł do 3600 zł rocznie (czyli z 425 zł do 300 zł miesięcznie).

Oznacza to, że od 1 lipca 2022 r. pracodawcy będą naliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w stawce 12% (do 120 tys. zł), co dotyczy całego roku podatkowego, tj. od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. (i lat następnych). rok). W związku z tym w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych organy podatkowe zwrócą nadpłacony podatek w okresie od stycznia 2022 r. do lipca 2022 r.

Z kolei dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem zryczałtowanym (19%) i przychodami jednorazowo ewidencjonowanymi nie można brać pod uwagę kwoty wolnej od podatku, a ustawodawca przewidział możliwość wyboru rozliczania według tabeli podatkowej poprzez:

 • na podatku liniowym – ex post (po zakończeniu roku podatkowego 2022) za cały rok podatkowy,
 • na ryczałcie – do 22 sierpnia 2022 r. za drugie półrocze 2022 r.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Załóżmy, że obniżenie stawki podatku na pierwszym progu podatkowym miało zrekompensować planowaną likwidację średniej klasy ulgi podatkowej, która pierwotnie miała zrekompensować brak możliwości odliczenia ubezpieczenia zdrowotnego od podatków.

Wprowadzone zostanie jednorazowe rozwiązanie obliczania hipotetycznego podatku. Jeśli jednak z obliczeń wynika, że ​​podatnik straciłby różnicę stosując niższą stawkę podatkową (w związku z ubieganiem się o ulgę klasy średniej), naczelnik urzędu skarbowego zwróci mu różnicę. Kwota będzie różnicą między podatkiem należnym a podatkiem obliczonym przy użyciu tzw. ulgi dla klasy średniej.

Zwrócona kwota będzie równa kwocie nadpłaconej. Organ podatkowy musi powiadomić podatnika o kwocie podlegającej zwrotowi w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego, co oznacza, że ​​ani obliczenie ewentualnego zwrotu, ani zwrotu podatku nie wymagają dodatkowych działań ze strony podatnika.

Składka zdrowotna – zmiany

W obecnej wersji (od 1 stycznia 2022 r.) wszyscy podatnicy (bez względu na sposób opodatkowania) są pozbawieni prawa do odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Postanowiono wprowadzić w tym zmiany, ale nie dla wszystkich podatników – zmiany te nie dotyczą osób, które są opodatkowane na ich formularzu podatkowym, tj. będą nadal obciążane 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne i nie podlegają odliczeniu (co oznacza, że ​​kwota 12% to w rzeczywistości 21%).

Z drugiej strony niektórzy przedsiębiorcy będą mogli obniżyć swoją podstawę opodatkowania, płacąc pewne ograniczone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ograniczenia te będą miały zastosowanie do podatników indywidualnych, którzy płacą:

 

 • Liniowo – 8 700 zł (obniżony dochód);
 • Ryczłtem 50% opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (przychód pomniejszony);
 • W formie karty podatkowej – 19% zapłaconych składek (obniżony podatek).

PIT-2

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy mający dochody z wielu umów będą mogli upoważnić do trzech płatników (pracodawca, zleceniodawca, ZUS) – nie tylko jednego – do obniżania zaliczek na PIT poprzez comiesięczne wpłacanie potrąceń. Całkowita kwota (np. umowa) nie może przekroczyć 3600 zł rocznie.

Rozwiązanie jest również dostępne dla pracujących emerytów lub emerytów, którzy otrzymują świadczenia z wielu agencji emerytalnych. Należy podkreślić, że nie oznacza to, że każdy wskazany płatnik będzie domagał się 1/12 kwoty odliczenia podatku. Podatnik musi odpowiednio wskazać w oświadczeniu, że płatnik został usprawniony w celu obniżenia zaliczki w wysokości:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – w przypadku, gdy podatnik złoży PIT-2 jednemu płatnikowi będzie to zatem kwota 300 PLN, albo
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek – w przypadku, gdy podatnik złoży PIT-2 dwóm płatnikom będzie to zatem kwota 150 PLN, albo
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek – w przypadku, gdy podatnik złoży PIT-2 trzem płatnikom będzie to zatem kwota 100 PLN.

Tak jak obecnie, jeśli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie lub wniosek, który ma wpływ na wyliczenie zaliczki, płatnik co do zasady rozpatrzy oświadczenie lub wniosek nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie lub wniosek.

Jednolite terminy składania zeznań rocznych PIT

Zgodnie z planowanymi zmianami termin składania rocznych zeznań podatkowych PIT-28 i PIT-28S (tj. podatników dokonujących jednorazowej wpłaty ewidencjonowanego dochodu) zostanie wydłużony do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten będzie miał zastosowanie do rocznego zeznania za 2022 r.

Przesunięto również ryczałtowy termin płatności za grudzień i ostatni kwartał roku podatkowego na 20 stycznia (tak samo jak dla podatników korzystających z formularzy podatkowych). Obecnie, jako ostatnia płatność roku podatkowego (grudzień i IV kwartał), podatnicy muszą wpłacić do końca lutego termin na złożenie zeznania podatkowego.

Poznaj wszystkie zmiany podatkowe

Zapraszamy Cię do udziału w szkoleniu z doradcą podatkowym Michałem Cielibałą!

Na szkoleniu:

 • Podstawa prawna nowelizacji przepisów Polskiego Ładu
 • 12% PIT – analiza zmian
 • Likwidacja Ulgi dla klasy średniej
 • Kwota wolna i progi podatkowe
 • Zmiany w sposobie naliczania składki zdrowotnej od lipca oraz zmiana formy opodatkowania dla przedsiębiorców
 • PIT 2 nowe obowiązki i zasady
 • Obowiązki pracodawców od lipca 2022 i od stycznia 2023
 • Ulgi w PIT

Szkolenie uwzględnia najnowsze nowelizacje Polskim Ładzie. Zwraca również uwagę na planowane zmiany.

ZAPISZ SIĘhttps://edumeo.pl/polskilad3/

 • Komentarze

Dodaj komentarz

edumeo.pl - Lifepass sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów      Reklamacje    Osoby zarządzające

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl