ZAPISZ SIĘ NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIA 

12 maja 2023 godz: 9:00 - 14:00

397zł 297zł 

PROGRAM SZKOLENIA (kliknij aby rozwinąć)

Program szkolenia część I
1. Jakich przedsiębiorców nie obejmuje obowiązek złożenia rocznego rozliczenia


2. Jakich przedsiębiorców obejmuje obowiązek złożenia rocznego rozliczenia

- analiza zasad opłacania podatków w bieżacym i kolejnym roku podatkowym - skutki dla celów składki zdrowotnej,
- analiza daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, - analiza daty wznowienia działalności gospodarczej,
- analiza momentu zawieszenia działności gospodarczej, - analiza momentu likwidacji działalności gospodarczej


3. Jak poprawnie sporządzić roczne rozliczenie - firmy opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych :
- sprzedaż środka trwałego,
- zawieszenie działalności gospodarczej,
- wyłączenia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej,
- niepodleganie pod obowiązek opłacania składki zdrowotnej, - zwolnienia podatkowe a podstawa składki zdrowotnej
- składki społeczne przedsiębiorcy,
- analiza poprawności składania comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych
- wsteczna zmiana formy opodatowania (PL 2.0) w ujęciu rocznym i półrocznym
- obowiązkowa zmiana formy opodatkowania
- zmiana formy opodatkowania z początkiem roku podatkowego - podatkowe skutki dopłat i zwrotów składek

Program szkolenia część II


1. Jak poprawnie sporządzić roczne rozliczenie - firmy opodatkowane podatkiem liniowym i wg skali podatkowej :
- sprzedaż środka trwałego, - różnice inwentaryzacyjne, - koszty w latach poprzednich a bieżące przychody podatkowe,
- zawieszenie działalności gospodarczej,
- wyłączenia z obowiązku opłacania składki zdrowotnej,
- niepodleganie pod obowiązek opłacania składki zdrowotnej,
- zwolnienia podatkowe a podstawa składki zdrowotnej
- składki społeczne przedsiębiorcy,
- analiza poprawności składania comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych
- wsteczna zmiana formy opodatkowania dla firm na podatku liniowym (PŁ 2.0)
- obowiązkowa zmiana formy opodatkowania w przeciągu roku podatkowego,
- zmiana formy opodatkowania z początkiem roku podatkowego
- podatkowe skutki dopłat i zwrotów składek

2. Zwrot nadpłat składek
- akceptacja wniosku o zwrot (druk RZS-R)
- pominiecie wniosku o zwrot
a) wady
b) zalety
c) jak uzyskac zwrot składek bez procedury wymiany informacji pomiędzy ZUS a KAS
- odmowa zwrotu składek


3. Uprawnienia i obwiązki ZUS w przypadku braku złożenia rocznego rozliczenia przez przedsiębiorcę


4. ZUS / KAS / przedsiębiorca — weryfikacja formy opodatkowania i wysokości przychodów i dochodów przedsiębiorcy

 • dostęp do szkolenia na żywo 12 maja
 • nagranie szkolenia na 30 dni
 • udział w sesji pytań i odpowiedzi

Nagranie webinaru z 8 maja 2023

12 maja 2023 godz: 14:00 - 17:30

397zł 297zł 

PROGRAM SZKOLENIA (kliknij aby rozwinąć)

1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • twórca i artysta
 • wolny zawód
 • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej,
 • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
 • osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół placówek

2. Zakres odpowiedzialności za zadłużenie składkowe w poszczególnych rodzajach działalności.

3. Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postępowania ZUS w stosunku do poszczególnych rodzajów działalności – zmiana przepisów w 2021r.

4. Charakter ubezpieczeń i zmiana zasad w 2022 r. r. dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie dla wszystkich rodzajów działalności:

 • ulga na start
 • mała składka
 • mały ZUS+

6. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:

 • Spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.
 • Twórcy i artyści
 • Akcjonariusze prostych spółek akcyjnych
 • Działalność gospodarcza

7. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:

 • Zasady ogólne – liniowy
 • Zasady ogólne – skala
 • Karta podatkowa
 • Ryczałt ewidencjonowany

8. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:

 • Działalność gospodarcza opodatkowanych PIT
 • Udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT
 • Działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT

9. Zmiana sposobu opodatkowania ze zryczałtowanego podatku dochodowego na opodatkowanie według skali – zalety i wady

10. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – kogo obowiązuje, zasady, termin i brak konieczności korygowania dokumentów dotychczas składnych do ZUS.

11. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi tytułami i okolicznościami:

 • umowa o pracę,
 • umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami,
 • urlopy bezpłatne
 • urlopy wychowawcze,
 • zasiłki macierzyński
 • pozostałe tytułu
 • emeryt-rencista
 • uczeń-student
 • dostęp do szkolenia na żywo 12 maja
 • nagranie szkolenia na 30 dni
 • udział w sesji pytań i odpowiedzi

Nagranie webinaru z 8 maja 2023

PAKIET 2 SZKOLEŃ

796zł 497zł 

 • dostęp do 2 szkoleń 12 maja
 • nagranie szkolenia na 30 dni
 • udział w sesji pytań i odpowiedzi