Prowadzenie ksiąg podatkowych / rachunkowych oraz innych pokrewnych usług a obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)

pranie pieniędzy

Ustawą z dnia  30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (….) rozszerzono  –  poprzez dodanie do art.  2  ust . 1  punktu 15 a  –   katalog instytucji obowiązanych  o przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług polegających na sporządzeniu deklaracji , prowadzeniu ksiąg podatkowych ,udzielania porad , opinii lub wyjaśnień  z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, jeżeli nie działają już w tym zakresie jako podmioty prowadzący usługowo księgi rachunkowe  czy doradcy podatkowi .

Bezspornie zatem nawet jednoosobowa działalność gospodarcza polegająca na usługowym prowadzeniu  podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów   i /lub innych czynności wymienionych wyżej podlega pod polski AML .

  Oznacza to dla takiego przedsiębiorcy spełnienie kilku warunków  polegających m.in. na :

1/  wdrożeniu  na podstawie  art. 50  ustawy wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej

2/  wdrożeniu na  podstawie  art. 53 ustawy  wewnętrznej .procedury tzw.  sygnalisty umożliwiającej  anonimowe zgłaszanie  nieprawidłowości  mogących występować  w praktyce funkcjonowania przedsiębiorcy

3/  przeszkolenia właściciela i pracowników  , co wynika z art.  52 ustawy

4/  zarządzaniu ryzykiem związanym z praniem pieniędzy (…)  , do czego zobowiązuje art. 27 ustawy

5/ raportować  wpłaty i wypłaty gotówkowe powyżej 15 000 euro

W ramach procedury biuro rachunkowe musi rozpoznawać ryzyko , identyfikować  klienta i jego beneficjenta rzeczywistego i na tej podstawie  dopiero może podpisać  umowę  , w trakcie której  musi klienta monitorować .

Brak spełnienia tych obowiązków grozi surowymi karami administracyjnymi nakładanymi na podstawie art. 113 ustawy .

Obowiązki powyższe od 13 lipca 2018 r . musiały realizować podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe , które status instytucji obowiązanej uzyskały na podstawie art . 2 ust . 1 pkt .17 ustawy jak i doradcy podatkowi  na podstawie art. 2 ust . 1  pkt .15  ustawy .

Profesjonalny przedsiębiorca świadczący usługi  zdefiniowane w art . 2 ust .1 pkt. pkt. 15 , 15a  ,17  ustawy powinien w ramach  dobrych praktyk  przeanalizować dokumentację swoich klientów , pod kątem ich ew. podporządkowania pod ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) .W przypadku kiedy  klient kancelarii  , ze względu na przedmiot działalności lub obrót gotówkowy  ( jednorazowa wpłata lub wypłata 10 000 euro )  nabył status instytucji obowiązanej   ( katalog zawiera art . 2 ust .1 pkt. pkt . od 1 do 25 ustawy) , w ramach powołanych dobrych praktyk  powinien być  o tym poinformowany  ,  bowiem musi on niezależnie spełnić te same warunki co obsługująca go kancelaria  (biuro ).

Tomasz Gzela

  • Komentarze

Dodaj komentarz

edumeo.pl - Tradore sp. z o.o. Kielce ul. Warszawska 6, 25-306 Kielce, NIP: 9591950725 

Polityka Prywatności    Regulamin Zakupów 

Kontakt: szkolenia@edumeo.pl