SZKOLENIE ONLINE

KONTROLA URZĘDU
Skarbowego

Celem kursu jest przygotowanie podatnika, w tym pracowników księgowości do kontaktu z urzędem skarbowym (urzędem celno-skarbowym) oraz do obrony w toku kontroli oraz postępowania podatkowego swego stanowiska.W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną zasady postępowania z punktu widzenia organu podatkowego oraz podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych rozwiązań zarówno po stronie podatnika jak i organu podatkowego.

Program szkolenia

Blisko 3 godziny szkolenia podzielone na 3 moduły!

Szkolić cię będZIE:

Szkolenie poprowadzi Tomasz Gzela praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków  jednostek współpracujących (administracji) jak i  doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.


Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

PRZEDSPRZEDAŻ

Szkolenie Kontrola Urzędu Skarbowego

299 189 / zł
  • dostęp do panelu ze szkoleniem
  • 3 godziny wartościowej wiedzy
  • 3 lekcje
  • CERTYFIKAT UKOŃCZENIA!