dr Andrzej Fesnak

EFC®
European Financial Consultant


Data w ustaleniu

Bezpłatny webinar

Jak z użyciem kalkulatora finansowego mogę wybrać najlepszą formę opodatkowania dla mojej firmy?

  • jak wyliczyć najkorzystniejszą formę opodatkowania w oparciu o kalkulator HP 10BII
  • jak prognozować swoje przyszłe przychody i dochody aby dokonać wyboru właściwej formy opodatkowania
  • jak policzyć różnice pomiędzy konkretnymi formami opodatkowania i formami prawnymi
55% zajętych miejsc