Dariusz Suchorowski

Ekspert ZUS





23 wrzesień - 9:00

Bezpłatny webinar

Jednoosobowa działalność gospodarcza a działalność w spółkach – różnice w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

  • odmienne zasady ustalania okresu obowiązkowego podlegania ubezpieczeniom dla działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie i działalności prowadzonych w ramach spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i jednoosobowej spółki z o.o.
  • różne podstawy wymiaru składek dla w/w grup przedsiębiorców
  • zróżnicowane zasady naliczania składki zdrowotnej dla poszczególnych form prowadzenia działalności
  • wpływ formy prowadzenia działalności na rozstrzyganie tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych