Szkolenie AML ONLINE
222pln
 • Udział w szkoleniu – 1 osoba
 • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 1 rok
 • Certyfikat ukończenia
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY
Szkolenie AML ONLINE + Procedury + Mapy ryzyk
597pln
 • Udział w szkoleniu – 5 osób
 • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 1 rok
 • Certyfikat ukończenia
 • Wzór procedur do dostosowania
 • Mapy ryzyk
 • 2 SZKOLENIA O WARTOŚCI 849zł 
 • Szkolenie Michała Cielibały “Rozliczanie subwencji PFR 2021” o wartości 249zł 
 • Szkolenie Tomasza Gzeli “Kontrole Skarbowe” o wartości 600zł / 5 godzin

KOGO DOTYCZĄ NOWE PRZEPISY?

Ustawa w art. 2. ust 1. wskazuje na podmioty, których dotyczyć ma nowa regulacja. Są nimi „instytucje obowiązane”.

Do kategorii instytucji obowiązanych ustawodawca zalicza:

– prezesi zarządów spółek, fundacji, stowarzyszeń

– doradcy podatkowi, księgowi

– pośrednicy w obrocie nieruchomościami

– radcy prawni i adwokaci

– przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową

– najemcy nieruchomości

– komisy i salony samochodowe

– notariusze

– doradcy kredytowi

– przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują lub przyjmują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro, chociażby w wielu powiązanych transakcjach, np. jubilerzy, składy budowlane, składy opału.