Spełnij wymagane ustawowo procedury zgodnie z ustawą „przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” i uniknij dotkliwych sankcji nałożonych przez GIIF.

Pełne Szkolenie AML + Procedury
1491pln
597pln
INDYWIDUALNE WDROŻENIE
Pełne Szkolenie AML + Procedury
2989pln
1497pln

KOGO DOTYCZĄ NOWE PRZEPISY?

Ustawa w art. 2. ust 1. wskazuje na podmioty, których dotyczyć ma nowa regulacja. Są nimi „instytucje obowiązane”.

Do kategorii instytucji obowiązanych ustawodawca zalicza:

– prezesi zarządów spółek, fundacji, stowarzyszeń

– doradcy podatkowi, księgowi

– pośrednicy w obrocie nieruchomościami

– radcy prawni i adwokaci

– przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową

– najemcy nieruchomości

– komisy i salony samochodowe

– notariusze

– doradcy kredytowi

– przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują lub przyjmują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro, chociażby w wielu powiązanych transakcjach, np. jubilerzy, składy budowlane, składy opału.

Jakie obowiązki musisz spełnić zgodnie z ustawą?

Polska ustawa AML (Anti-Money Laundering  Combating the Financing of Terrorism ) z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu  zobowiązała podmioty prowadzące działalność   w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg do zwalczania tych zjawisk.


W tym celu na biura rachunkowe  nałożone zostały następujące obowiązki :

  • przeszkolenia właściciela i pracowników
  • wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie w praktyce ustawy
  • wdrożenie wewnętrznej procedury , w tym anonimowego zgłaszania  naruszeń   ( sygnalista )
  • sporządzenia mapy ryzyk związanych z  obsługiwanymi klientami i zarządzania  tymi ryzykami
  • udokumentować zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego obejmujące szeroką  identyfikacje klienta
  • przekazywania zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa AML 
  • przekazywania  zawiadomień o wpłacie i wypłacie gotówki przekraczającej 15 000 euro

JAKI JEST PROGRAM SZKOLENIA?