Dariusz Suchorowski

Ekspert ZUS

Od 2005 r. do 2020 r. pełnił w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa.

9 grudnia - 9:00

Bezpłatny webinar

Jak skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat?

55% zajętych miejsc