ZAPISZ SIĘ NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIA W PROMOCYJNEJ CENIE!

297zł 147zł

Szkolenie: Składka zdrowotna w działalności w Polskim Ładzie - pierwsze problemy i praktyczne ich rozwiązania oraz planowane zmiany od 1 lipca 2022 r.

PROGRAM SZKOLENIA SKŁADKA ZDROWOTNA

 • Opodatkowanie według zasad ogólnych - jak liczyć stratę skoro ZUS uznaje, że do podstawy składki zdrowotnej nie ma pojęcia strata?
 • Kilka działalności, z której w jednej powstała strata - jak ustalać podstawę wymiaru składki zdrowotnej?
 • Kilka spółek komandytowych to ile składek zdrowotnych?
 • Wiele rodzajów działalności - to ile kompletów dokumentów rozliczeniowych składam do ZUS?
 • Prokurent z wynagrodzeniem - w końcu jest tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego i czy należy liczyć za niego składkę zdrowotną?
 • Na te i wiele innych pytań uzyskasz odpowiedz na szkoleniu oraz dowiesz się o planowanych zmianach od 1 lipca 2022 r.
  • dostęp do szkolenia na żywo 17 maja
  • nagranie szkolenia na 30 dni
  • udział w sesji pytań i odpowiedzi

  594zł 347zł

  Pakiet 2 Szkoleń:

  • Szkolenie - Składka zdrowotna w działalności w Polskim Ładzie - pierwsze problemy i praktyczne ich rozwiązania oraz planowane zmiany od 1 lipca 2022r. 

  • Szkolenie - Kontrola ZUS - najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane przez inspektorów kontroli ZUS w zależności od rodzaju kontroli

  PROGRAM SZKOLENIA KONTROLE ZUS

  * Kontrole doraźne:

  • Zasadność zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych lub podstawy wymiaru
  • Zasadność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby prowadzącej pozarolniczą działalność lub osoby z nią współpracującej
  • Oględziny składników majątkowych
  • Inne

  * Planowe kontrole okresowe

  • Nieprawidłowości w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • Nieprawidłowości w ustalaniu podstawy wymiaru składek dla pracowników
  • Nieprawidłowości w rozliczaniu świadczeń
  •  Nieprawidłowości w zakresie nadpłat i niedopłat świadczeń
  • Zasady dokonywania korekt dokumentów po otrzymaniu protokołu kontroli.
  • dostęp do szkoleń na żywo 17 i 31 maja
  • nagranie szkoleń na 30 dni
  • udział w sesji pytań i odpowiedzi

  PROWADZĄCY

  Nazywam się Dariusz Suchorowski. Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskałem tytuł magistra polityki społecznej. Ponadto ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

  Zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zajmuję się zawodowo od ponad 30 lat. Praca rozpoczynałem jako inspektor kontroli przeprowadzając kontrole płatników składek. Następnie kierowałem Wydziałem Kontroli Płatników Składek, zarządzając i nadzorując działania wszystkich inspektorów kontroli działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

  Od 2005 r. do 2020 r. pełniłem w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracowałem z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat byłem również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.

  Posiadam szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną, nabytą w czasie pracy w ZUS, dotyczącą:

  • podlegania ubezpieczeniom,
  • ustalania podstaw wymiaru składek i wysokości składek,
  • ulg w opłacaniu składek tj. odroczeń terminów i rozkładania spłaty na raty,
  • przymusowego dochodzenie należności w postaci egzekucji administracyjnej i sądowej,
  • ustalanie ustawodawstwa właściwego,
  • świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

  Posiadaną wiedzę przekazywałem jako przedstawiciel ZUS na konferencjach, kursach, spotkaniach organizowanych przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

  Swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych przekazywałem również słuchaczom studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz na kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Od wielu lat jestem wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.