Dariusz Suchorowski

Ekspert ZUS

20 listopada - 10:00

Bezpłatny webinar

Sytuacje szczególne gdy wysokość podstawy wymiary zasiłku macierzyńskiego są różne dla pracowników-rodziców.

  • wydłużony urlop rodzicielski, którego jednak nie może w całości wykorzystać jeden rodzic
  • zasady dzielenia przez rodziców urlopu rodzicielskiego
  • prawo do urlopu rodzicielskiego gdy dziecko urodziła nieubezpieczona kobieta
  • wysokość zasiłku macierzyńskiego za urlop macierzyński i rodzicielski