13.04.2022 godz.9:00

BDO w praktyce biur księgowo-rachunkowych w 2022 r.

Odpady, opakowania, reklamówki i inne kluczowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie BDO

Coraz częściej przedsiębiorcy zwracają się do biur księgowo-rachunkowych z pytaniami dotyczącymi tzw. „BDO”, czyli Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Wielu księgowych wciąż nie jest jednak w stanie pomóc swoim klientom w tym obszarze.

Należy natomiast zauważyć, że w ostatnim czasie znacznie zaostrzono sankcje za nieprowadzenie ewidencji odpadów w systemie BDO. Nowe sankcje dotyczą także prowadzenia ewidencji odpadów w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym (kary w tym zakresie wynoszą od 1 000 zł do nawet 1 000 000 zł!).

Z tego szkolenia dowiesz się:

 • jakich firm dotyczy BDO
 • jakie w praktyce branże są objęte BDO i jakie mają obowiązki (np. restauracje, producenci, importerzy, sklepy internetowe itp.)
 • kiedy należy rozliczać opakowania, sprzęt i baterie?
 • kiedy należy rozliczać odpady w BDO?
 • jakie w praktyce sankcje mogą ponieść przedsiębiorcy (case study)?
 • czym jest audyt w zakresie BDO i kiedy warto go przeprowadzić?
 • jak pomóc przedsiębiorcy zoptymalizować koszty w zakresie BDO?

Program szkolenia:


Wprowadzenie  (15 minut)

 • czym tak właściwie jest BDO?
 • kto w praktyce podlega wpisowi do rejestru BDO?
 • czy jeszcze w 2022 r. czeka nas kolejna fala wpisów do BDO?
 • omówienie przykładów z popularnych branż (handel, produkcja, gastronomia, moto)

Część I. (20 minut)

Wprowadzający produkty

 • kim jest „wprowadzający produkty” w świetle prawa?
 • kiedy należy rozliczać w BDO opakowania, sprzęt, baterie, pojazdy i inne produkty?
 • jakie obowiązki ma wprowadzający produkty?
 • jak biuro księgowo-rachunkowe może pomóc swoim klientom?

Cześć II (20 minut)

Gospodarka odpadami

 • kiedy wytwórca odpadów ma obowiązek uzyskać wpisu do BDO?
 • kto jest zwolniony z obowiązku uzyskania wpisu do BDO?
 • czym jest ewidencja odpadów?
 • jak biuro księgowo-rachunkowe może pomóc swoim klientom w zakresie ewidencji odpadów?

Cześć III (10 minut)

Obowiązki sprawozdawcze

 • kto i kiedy składa sprawozdania w BDO?
 • w jakiej formie składa się sprawozdania w BDO?
 • omówienie przykładowych sankcji za niewykonywanie obowiązków [case study]

Część IV

Sesja pytań / dyskusja (ok. 30 min.)

Kto Cię będzie szkolił?

Mikołaj Maśliński


prawnik, Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Zarządu spółki MAŚLIŃSKI Law & Consulting sp. z o.o.


Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz prawnych aspektów wprowadzania produktów na rynek polski (ROP). Przeprowadził audyty BDO w kilkudziesięciu firmach z sektora MŚP, a także w spółkach Skarbu Państwa i ich spółkach córkach. Pomaga przedsiębiorcom optymalizować obowiązki związane z gospodarką odpadami i wprowadzaniem produktów na rynek polski.  

Autor kanału na YouTube (Mikołaj Maśliński), gdzie odnosi się do aktualnych kwestii prawnych istotnych dla przedsiębiorców. Wieloletni autor w czasopismach branżowych takich jak Logistyka Odzysku, Energia i Recykling, Przegląd Komunalny, Kierunek Chemia, Kierunek WOD-KAN, Forum Eksploatatora. Od 2019 r. Członek Zespołu ds. Recyklingu i gospodarki odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

Szkolenie startuje 13 kwietnia o 9:00

BDO w praktyce biur księgowo-rachunkowych w 2022 r.

Odpady, opakowania, reklamówki i inne kluczowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie BDO

500zł