Roman Stempel

Archiwista

Dyplomowany archiwista z ponad 16-letnią praktyką w zawodzie, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. Posiada ponad 9-letni staż trenerski. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 3100 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

8 marca - 14:00

Bezpłatny webinar

Jak ogarnąć chaos związany z dokumentacją w biurze rachunkowym?

  • jakie błędy popełniają biura rachunkowe przy obiegu dokumentacji i archiwizacji?
  • jak usprawnić obieg dokumentów w biurze rachunkowym?
  • jakie narzędzia mogą okazać się przydatne przy archiwizacji dokumentacji?