Obowiązkowe
szkolenie AML
dla Biur Rachunkowych

Jeżeli jesteś jedną z grup które wskazuje ustawa z dnia 1 marca 2018 „przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” to powinieneś koniecznie zapoznać się z poniższym tekstem bo tylko wdrożenie procedur i przeszkolenie zagwarantuje Ci uniknięcie dotkliwych kar w przyszłości.

Jakie obowiązki musisz spełnić zgodnie z ustawą?

Polska ustawa AML (Anti-Money Laundering  Combating the Financing of Terrorism ) z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu  zobowiązała podmioty prowadzące działalność   w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg do zwalczania tych zjawisk.


W tym celu na biura rachunkowe  nałożone zostały następujące obowiązki :

 • przeszkolenia właściciela i pracowników
 • wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie w praktyce ustawy
 • wdrożenie wewnętrznej procedury , w tym anonimowego zgłaszania  naruszeń   ( sygnalista )
 • sporządzenia mapy ryzyk związanych z  obsługiwanymi klientami i zarządzania  tymi ryzykami
 • udokumentować zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego obejmujące szeroką  identyfikacje klienta
 • przekazywania zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa AML 
 • przekazywania  zawiadomień o wpłacie i wypłacie gotówki przekraczającej 15 000 euro

Opinie o szkoleniu

Szkolić cię będZIE:

Szkolenie poprowadzi Tomasz Gzela praktyk w omawianych dziedzinach zarówno w ramach obowiązków  jednostek współpracujących (administracji) jak i  doradca i konsultant dla sfery prywatnej przy wdrażaniu procedur i postępowaniach kontrolnych, autor procedur i publikacji w omawianym zakresie, wykładowca z bardzo dobrymi opiniami.


Prawnik. Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Program szkolenia

1. Zmieniony katalog instytucji obowiązanych w tym rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż. Kto jest wpisany w instytucje
obowiązane ? ( m.in. kantory, dealerzy samochodowy, kancelarie podatkowe , notarialne, instytucje pożyczkowe)
2. Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna).
3. Nowa obowiązkowa procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń .
4. Jak powinno wyglądać zgłoszenie zmian do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)?
5. Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego
6. Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona), itp.
7. Weryfikacja tożsamości a RODO
8. Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15 000 Euro
9. Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk
10. Dokumentacja źródłowa niezbędna dla podmiotu.
11. Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy.
12. Szkolenia, kontrola i kary.
13. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:
a)zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
b) zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.
14. Rekapitulacja tematu w tym przypomnienie istoty prania pieniędzy w kontekście nieujawnionych źródeł przychodu
15. Praktyczne przykłady
16. Wdrożenie procedur

Sposób walidacji usługi – ankieta przed rozpoczęciem kursu, test po zakończeniu szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Szkolenie ONLINE AML Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu

597 / zł - brutto
 • spełnisz obowiązek ustawowy
 • szkolenie w pełni online
 • otrzymasz imienny certyfikat honorowany przez GIIF
 • nagranie ze szkolenia
 • gotowy zestaw procedur
 • BONUS - 4 godzinne szkolenie video "Kontrole Skarbowe"
 • faktura VAT