Bezpłatne szkolenie online dla biur księgowych

14-18 marca - codziennie 1 video


Lekcja 5 - 17 marca

UWAGA! NA OBEJRZENIE MASZ 24 GODZINY! PÓŻNIEJ WIDEO ZNIKNIE!

SPÓŹNIŁEŚ SIĘ! :(

Pełne szkolenie AML

Spełnij wymagane ustawowo procedury zgodnie z ustawą „przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” i uniknij dotkliwych sankcji nałożonych przez GIIF.

  • Udział w szkoleniu
  • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 1 rok
  • Certyfikat ukończenia wymaganego ustawowo szkolenia 
  • Wzór procedur do dostosowania (obowiązek ustawowy)
  • Mapy ryzyk