Bezpłatne szkolenie online dla biur księgowych


TEST

SPÓŹNIŁEŚ SIĘ :(

Pełne szkolenie AML

Spełnij wymagane ustawowo procedury zgodnie z ustawą „przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” i uniknij dotkliwych sankcji nałożonych przez GIIF.

  • Udział w szkoleniu
  • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 1 rok
  • Certyfikat ukończenia wymaganego ustawowo szkolenia 
  • Wzór procedur do dostosowania (obowiązek ustawowy)
  • Mapy ryzyk