Szkolenie AML BASIC
1491pln
597pln
 • Udział w szkoleniu
 • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 1 rok
 • Certyfikat ukończenia
 • Wzór procedur do dostosowania
 • Mapy ryzyk
 • 3 BONUSOWE SZKOLENIA O WARTOŚCI 1148zł 
 • Szkolenie Michała Cielibały “Rozliczanie subwencji PFR” o wartości 249zł / 3 godziny
 • Szkolenie Tomasza Gzeli “Egzekucja administracyjna” o wartości 600zł / 4 godziny
 • Szkolenie Tomasza Gzeli “Kontrole Urzędu Skarbowego” o wartości 299zł
WPISZ KOD "AML" w KOSZYKU I ZYSKAJ 20% rabat
Szkolenie AML ALLINCLUSIVE
1691pln
797pln
 • Udział w szkoleniu
 • Dostęp do nagrania ze szkolenia przez 1 rok
 • Certyfikat ukończenia
 • Wzór procedur do dostosowania
 • Mapy ryzyk
 • Webinar wdrożeniowy AML z Tomaszem Gzelą
 • Szkolenie – Jak rozmawiać z klientem na tematy trudne aby go do siebie nie zrazić i aby nie odszedł do konkurencji? z Mateuszem Mrozowskim
 • 3 BONUSOWE SZKOLENIA O WARTOŚCI 1148zł 
 • Szkolenie Michała Cielibały “Rozliczanie subwencji PFR” o wartości 249zł / 3 godziny
 • Szkolenie Tomasza Gzeli “Egzekucja administracyjna” o wartości 600zł / 4 godziny
 • Szkolenie Tomasza Gzeli “Kontrole Urzędu Skarbowego” o wartości 299zł
WPISZ KOD "AML" w KOSZYKU I ZYSKAJ 20% rabat

KOGO DOTYCZĄ NOWE PRZEPISY?

Ustawa w art. 2. ust 1. wskazuje na podmioty, których dotyczyć ma nowa regulacja. Są nimi „instytucje obowiązane”.

Do kategorii instytucji obowiązanych ustawodawca zalicza:

– prezesi zarządów spółek, fundacji, stowarzyszeń

– doradcy podatkowi, księgowi

– pośrednicy w obrocie nieruchomościami

– radcy prawni i adwokaci

– przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową

– najemcy nieruchomości

– komisy i salony samochodowe

– notariusze

– doradcy kredytowi

– przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują lub przyjmują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro, chociażby w wielu powiązanych transakcjach, np. jubilerzy, składy budowlane, składy opału.

Jakie obowiązki musisz spełnić zgodnie z ustawą?

Polska ustawa AML (Anti-Money Laundering  Combating the Financing of Terrorism ) z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu  zobowiązała podmioty prowadzące działalność   w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg do zwalczania tych zjawisk.


W tym celu na biura rachunkowe  nałożone zostały następujące obowiązki :

 • przeszkolenia właściciela i pracowników
 • wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie w praktyce ustawy
 • wdrożenie wewnętrznej procedury , w tym anonimowego zgłaszania  naruszeń   ( sygnalista )
 • sporządzenia mapy ryzyk związanych z  obsługiwanymi klientami i zarządzania  tymi ryzykami
 • udokumentować zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego obejmujące szeroką  identyfikacje klienta
 • przekazywania zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa AML 
 • przekazywania  zawiadomień o wpłacie i wypłacie gotówki przekraczającej 15 000 euro

JAKI JEST PROGRAM SZKOLENIA?